Det er behov for flere plasser for kvoteflyktninger da kun 4,5 prosent av det globale behovet ble møtt i 2019

Av de 1,4 millioner flyktningene som på verdensbasis anslås å ha akutt behov for få hjelp som kvoteflyktning, stoppet kvoten på kun 63 696 flyktninger som fikk hjelp av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i 2019.

Selv om antallet kvoteflyktninger i 2019 hadde en beskjeden økning på 14 prosent i forhold til året før, da det kun var 55 680 kvoteflyktninger, så gjenstår det et enormt sprik mellom behovet for kvoteflyktningplasser og plassene som tilbys av stater rundt om i verden.

“Kvoteflyktningprogrammet er ikke en løsning for alle verdens flyktninger, men det er et livreddende tiltak for å sørge for beskyttelse av de mest utsatte, der livet ofte står på spill”, sier Grainne O’Hara, sjef for internasjonal beskyttelse i UNHCR.

I fjor var det USA som tok imot det største antallet kvoteflyktninger etter avtale med UNHCR, etterfulgt av Canada, Storbritannia, Sverige og Tyskland.

Av de mer enn 63 000 kvoteflyktningene som fikk komme til et trygt land i fjor, kom det flest fra Syria, Kongo og Myanmar.

Økte muligheter for kvoteflyktninger, samt andre tillatelser for opphold, som familiegjenforening, arbeidstillatelse og studier er noe av det viktigste i den globale avtalen om flyktninger. Det er en konkret måte for land å dele ansvar og vise solidaritet med de vertslandene som har tatt imot et stort antall flyktninger.

I arbeidet med å øke antall kvoteflyktningplasser og oppholdstillatelser, så vel som å øke antallet land som tilbyr disse programmene, ble en treårig strategiplan for kvoteflyktninger og kompletterende muligheter lansert i fjor av stater, internasjonale organisasjoner, sivilsamfunn og UNHCR.

Strategiens målsetting om å hjelpe 60 000 kvoteflyktninger til 29 land ble nådd i 2019, men UNHCR er redde for at færre kvoteflyktninger vil få hjelp i år, basert på nåværende beregninger. I 2020 er målet at 31 land skal ta imot opptil 70 000 kvoteflyktninger henvist av UNHCR.

Noen av det viktigste for UNHCR vil i år være å øke antall kvoteflyktningplasser og antallet land som tar imot kvoteflyktninger, via kvoteflyktningprogrammet og andre lovlige veier, i tillegg til å sikre integriteten til kvoteflyktningprogrammet.

UNHCR og IOM (FNs migrasjonsbyrå) har lansert et felles tiltak kalt Sustainable Resettlement and Complementary Pathways Initiative (CRISP) for å implementere tiltak som er nødvendige for å nå målene om flere kvoteflyktninger og kompletterende muligheter. De anmoder land om å bidra til den nødvendige finansielle støtten på 19,9 millioner USD.

Mer informasjon om UNHCRs statistikk om kvoteflyktninger for 2019 er tilgjengelig her, og UNHCRs dataportal for kvoteflyktninger globalt med statistikk fra 2003 og fremover er tilgjengelig her.

SLUTT