Europarådet og UNHCR støtter land som lar flyktninger med helsefaglig bakgrunn bidra i arbeidet med COVID-19

I en felles pressemelding oppfordrer Europarådet og UNHCR stater til å utnytte støtten som flyktninger med helsefaglig yrkesbakgrunn kan gi til helsesektoren som jobber med utbruddet av COVID-19.

Flyktninger med det europeiske kvalifiseringspasset for flyktninger. © CoE/Gloria Mannazzu

Samtidig som en rekke europeiske land fortsetter kampen mot COVID-19, oppfordrer Europarådet og UNHCR, FNs flyktningorganisasjon, idag landene til å utnytte hjelpen helsesektoren kan få fra flyktninger med helsefaglig bakgrunn.

“I løpet av de siste ukene har flere stater offentlig bedt flyktninger med yrkesbakgrunn fra helsesektoren om å hjelpe til med det nasjonale arbeidet med å håndtere viruset. Vi støtter slike initiativ helhjertet og håper det kan spre seg rundt om i Europa og videre ut i  verden, sa Filippo Grandi, FNs høykomissær for flyktninger.

“Leger og andre helsearbeidere rundt om på kontinentet har stått opp mot pandemien med besluttsomhet, samtidig som all tilgjengelig hjelp er nødvendig i denne krisesituasjonen. Flyktninger med dokumentert kompetanse er klare til å trå til og bidra dersom de får muligheten, under ledelse av profesjonelle helsearbeidere. På denne måten kan de vise sin solidaritet og gi noe tilbake til lokalsamfunnene de nå bor i,” sa Grandi.

Det finnes flyktninger og asylsøkere med kompetanse og relevant erfaring som for øyeblikket oppholder seg i Europa, og som er villige til å involvere seg og hjelpe til. Det er imidlertid strenge reguleringer knyttet til de fleste jobber i helsevesenet og de nasjonale helsemyndighetene vil være nødt til å gi de nødvendige tillatelsene.

“Flyktninger, samfunnene de har flyktet til og hjemlandene deres har alle nytte av European Qualifications Passport for Refugees. Kvalifikasjonene som flyktninger allerede har, men som ikke kan dokumenteres fullt ut, kan benyttes og bygges videre på,” sa Marija Pejčinović Burić, Europarådets Generalsekretær.

“EQPR skal ikke erstatte de nødvendige sertifikatene og lisensene for disse profesjonene, men kan hjelpe myndighetene med å få fortgang på prosessen ved å tilgjengeliggjøre bakgrunnsdokumenter.”

EQPR kan bidra til å etablere en kvalifisert og forhåndsvurdert pool av flyktninger med helsefaglig kompetanse som myndighetene kan vurdere hvor det er best å sette inn, hvis og når det blir behov for det. Sammen med noen av sine partnere, ser UNHCR på innovative måter å henvende seg til flyktninger på, identifisere villige helsearbeidere og tilrettelegge for nettbaserte tester. Både Europarådet og UNHCR jobber allerede med partnere fra National Qualifications Recognition Centres for å finne flyktninger med helsefaglig bakgrunn, og for å hjelpe til med å vurdere ferdighetene og sertifikatene gjennom dette programmet.

_____

EQPR ble lansert i 2017 av Europarådet for å hjelpe stater med å vurdere kompetansen til flyktninger og bidra til at de integreres. Det inkluderer recognition centers i ti land (Armenia, Bosnia and Herzegovina, Canada, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Nederland, Norge, Storbritannia) i tillegg til myndigheter og UNHCR, og de mottar pengestøtte fra Belgia (den flamske regjeringen), Georgia, Hellas, Italia, Monaco og Norge. Den første innehaveren av et kvalifiseringspass for flyktninger fikk fast ansettelse i helsesektoren i Norge i 2019. Mer enn 500 flyktninger har fått støtte av programmet rundt om i Europa så langt.

Mer informasjon om European Qualifications Passport for Refugees finnes her; mer informasjon om andre COVID-relaterte utdanningsutfordringer finnes her.