Norge henter kvoteflyktninger og gir økonomisk støtte til livreddende evakueringer fra Libya 

Hundrevis av sårbare flyktninger har blitt evakuert fra overgrep og en farlig tilværelse i Libya og ført i sikkerhet i Rwanda via UNHCRs Emergency Transit Mechanism. Dette er mulig takket være at Norge har forpliktet seg til å gi finansiell støtte og bringe kvoteflyktninger til Norge.

© UNHCR/Eugene Sibomana

For 33 år gamle Tahani var det et spørsmål om å redde barnas liv som drev henne til å flykte fra hjembyen Jabarona i det konfliktfylte Sudan for noen år siden.

“Konflikten tvang meg til å flykte. For meg er det viktigste at barna mine bor i et tryggere miljø. Ingen angrep, ingen våpen. Jeg ønsker dem et tryggere sted enn det vi har bodd i,” sier alenemoren.

Hun bestemte seg for den lange reisen til Libya, uten å kjenne til redselen og brutaliteten som hun, hennes to sønner og datteren ville oppleve og være vitner til. Drap, voldtekt, diskriminering og umenneskelig behandling – mareritt som fortsatt hjemsøker henne i dag, selv om hun nå endelig er i stand til å glede seg over fred og kan puste inn frisk luft i Rwanda.

Tahani og hennes barn er blant flyktningene som har overlevd utpressing, seksuell vold og brudd på menneskerettighetene i Libya – men som har blitt evakuert av UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger, ofte etter å ha sikret løslatelse fra forvaringssentre hvor mange har tilbrakt måneder eller til og med år i rystende omstendigheter.

Siden september 2019 har Rwanda generøst akseptert å være vertskap for et transittanlegg i Gashora, som en kritisk del av UNHCRs Emergency Transit Mechanism, slik at UNHCR kan gjennomføre essensielle evakueringer av de mest sårbare flyktningene ut av Libya. Så langt har tre evakueringer til Rwanda funnet sted, og bragt totalt 306 flyktninger, inkludert nyfødte babyer, enslige mindreårige og kvinner i fare, i sikkerhet.

UNHCR appellerte globalt for finansiering til Emergency Transit Mechanism, og Norge var blant de første landene som svarte ved å bidra med 5,5 millioner dollar (50 millioner kroner) i støtte. Dette hjelper UNHCR til å fortsette den livreddende operasjonen, imøtekomme de evakuerte flyktningene og gi dem vital medisinsk behandling, psykososial støtte og generell assistanse.

I tillegg har Norge gitt et betydelig bidrag ved å forplikte seg til å gjenbosette 600 evakuerte flyktninger fra Libya fra det rwandiske transittanlegget i 2020. Gjenbosettingsprogrammet gir ikke bare en varig løsning for flyktninger, som kan få en sjanse til å gjenoppbygge livene sine, det åpner også for at flere flyktninger kan evakueres i sikkerhet med de forferdelige forhold de står overfor i libyske fangeleire.

“Støtten og finansieringen fra Norge er avgjørende for livreddende evakueringer av flyktninger som risikerer alvorlig skade. I den nåværende situasjonen med fortsatte kamphandlinger i Libya, og trusselen fra COVID19 som bare øker den humanitære krisen, er dette mer presserende enn noen gang. Norges beslutning om å prioritere gjenbosetting ut av Rwanda med en substansiell kvote gir ikke bare håp og en lysere fremtid for hundrevis av flyktninger, den sender også et viktig budskap om solidaritet og ansvarsdeling til Rwanda og det afrikanske kontinentet,” sier Henrik M. Nordentoft, UNHCRs representant for Nord-Europa.

Siden november 2017 har UNHCR evakuert flyktninger fra Libya til et transittsenter i Niger, samt et mindre antall evakueringer direkte til Europa. I 2019 hjalp UNHCR totalt 2.427 flyktninger og asylsøkere med å finne løsninger utenfor Libya.

For Tahani har det å bli evakuert til Rwanda brakt henne håp for barnas fremtid:

“Det er vanskelig å være flyktning, men det er enda vanskeligere å være flyktningmor. Siden jeg ankom Rwanda, har jeg vært i stand til å bringe håp til barna mine. Sønnen min liker å spille fotball, og han drømmer om å bli en stor afrikansk fotballspiller. Jeg er glad for at han drømmer om livet sitt. Det er bare mulig fordi vi er trygge her.”

HCR_0441

Tahani og hennes barn er blant flyktningene som har overlevd utpressing, seksuell vold og brudd på menneskerettighetene i Libya - men som har blitt evakuert av UNHCR. ©UNHCR/Eugene Sibomana

HCR_0282

For Tahani har det å bli evakuert til Rwanda brakt henne håp for barnas fremtid. ©UNHCR/Eugene Sibomana

HCR_0251

For Tahani var det et spørsmål om å redde barnas liv som drev henne til å flykte fra hjembyen. ©UNHCR/Eugene Sibomana

Norge som en viktig partner for UNHCR  

Norge har i mange år gitt UNHCR sterk politisk støtte og viktig finansieringsstøtte.

I 2019 ble Norge rangert som UNHCRs syvende største giver med et samlet bidrag på 94 millioner dollar og rangert som den største giveren per innbygger – når man ser finansiering mot størrelsen på giverlandets befolkning.

Følg oss på Twitter for flere nyheter og historier om hvordan norsk finansiering støtter flyktninger og UNHCRs globale operasjoner.