Én prosent av menneskeheten er tvunget på flukt: UNHCR Global Trends-rapport

Antallet som er tvunget på flukt har nesten doblet seg det siste tiåret.

UNHCR, FNs flyktningorganisasjon, appellerer i dag til land over hele verden om å gjøre langt mer for å hjelpe millioner av mennesker som er på flukt på grunn av konflikt, forfølgelse eller hendelser som alvorlig forstyrrer den offentlige orden. Ifølge en rapport som ble utgitt i dag rammes mer enn én prosent av menneskeheten – 1 av 97 mennesker – av tvangsfordrivelser, og stadig færre av de som flykter kan vende hjem igjen.

UNHCRs årlige Global Trends-rapport, som kommer to dager i forkant av verdens flyktningdag den 20. juni, viser at hele 79,5 millioner var på flukt ved utgangen av 2019. UNHCR har aldri sett et høyere antall.

Rapporten peker også på dårligere utsikter for flyktninger når det gjelder håp om en rask avslutning på situasjon de befinner seg i. På 1990-tallet var det hvert år rundt 1,5 millioner mennsker på flukt som var i stand til å returnere hjem igjen. I løpet av det siste tiåret har dette tallet falt til rundt 385 000, noe som betyr at veksten i antall fordrevne i dag er langt større enn for dem som finner en løsning.

“Vi er vitne til en endret virkelighet i og med at tvangsfordrivelser i dag ikke bare er mye mer utbredt, men også at de ikke lenger er et kortsiktig og midlertidig fenomen,” sa FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi. “Vi kan ikke forvente at mennesker skal leve i en provisorisk situasjon i årevis, uten sjanse til verken å reise hjem eller ha håp om å kunne bygge en fremtid der de er. Vi trenger en grunnleggende ny og mer aksepterende holdning overfor alle som flykter, kombinert med en mye mer målbevisst drivkraft for å låse opp konflikter som pågår i årevis og som er roten til så enormt mye lidelse.”

UNHCRs Global Trends-rapport viser at av de 79,5 millioner som var fordrevet på slutten av fjoråret, var 45,7 millioner mennesker som hadde flyktet til andre områder i sine egne land, internt fordrevne. Resten var mennesker på flukt andre steder. 4,2 millioner av dem var mennesker som ventet på utfallet av en asylsøknad, mens 29,6 millioner var flyktninger og andre som var blitt drevet på flukt ut av sitt hjemland.

Den årlige økningen, fra 70,8 millioner ved utgangen av 2018, er et resultat av to hovedfaktorer. Det første er bekymringsfulle nye fordrivelser i 2019, spesielt i Den demokratiske republikken Kongo, Sahel, Jemen og Syria – sistnevnte nå inne i sitt tiende år av en konflikt og som alene står for 13,2 millioner flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne, en sjettedel av det totale antallet globalt.

Det andre er en bedre oversikt over situasjonen for venezuelanere som har forlatt sitt hjemland. Mange av dem er juridisk sett ikke registrert som flyktninger eller asylsøkere, men har behov for ordninger som sikrer at de får beskyttelse.

Bak alle disse tallene er det et mangfold av individuelle og høyst personlige kriser. Blant de fordrevne er det flere barn (estimert til 30-34 millioner, titusenvis uten ledsagelse) enn for eksempel alle innbyggerne i Australia, Danmark og Mongolia til sammen. Samtidig er andelen av fordrevne mennesker over 60 år (4 prosent) langt under verdensbefolkningens andel (12 prosent) – en statistikk som forteller om umåtelig fortvilelse, desperasjon, offer og adskillelse fra sine kjære.

Åtte ting du bør vite om mennesker som tvinges på flukt

  • 100 millioner mennesker, minst, ble tvunget til å flykte fra hjemmene sine det siste tiåret og søke tilflukt i eller utenfor eget land. Det er flere mennesker som flykter enn det er innbyggere i Egypt, verdens fjortende.mest folkerike land.
  • Tvangsfordrivelser er nesten fordoblet siden 2010 (41 millioner da mot 79,5 millioner nå).
  • 80 prosent av verdens fordrevne mennesker befinner seg i land eller territorier som er rammet av akutt matusikkerhet og underernæring – mange av dem i land med risiko for klima- og naturkatastrofer.
  • Mer enn tre fjerdedeler av verdens flyktninger (77 prosent) er fanget i situasjoner med langvarig fordrivelse – for eksempel situasjonen i Afghanistan, nå inne i sitt femte tiår.
  • Mer enn åtte av 10 flyktninger (85 prosent) er i utviklingsland, ofte et land som grenser til det de flyktet fra.
  • Fem land står for to tredjedeler av mennesker på flukt over landegrensene: Syria, Venezuela, Afghanistan, Sør-Sudan og Myanmar.
  • Global Trends-rapporten teller alle større befolkningsgrupper med fordrevne og flyktede mennesker, inkludert de 5,6 millioner palestinske flyktningene som faller inn under mandatet til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.
  • 2030-agendaen med bærekraftsmålene om at “ingen skal utelates” inkluderer nå uttrykkelig flyktninger, takket være en ny indikator på flyktninger godkjent av FNs statistiske kommisjon i mars i år.

****

MERKNAD: UNHCRs Global Trends-rapport utgis parallelt med den årlige Global Report, som rapporterer om tiltakene UNHCR iverksetter for å imøtekomme behovene til alle som er tvunget på flukt og til statsløse mennesker.