Amicus curiae submissions of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in case number 2015/203 (Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten) v. Paravene Razaei, Hussain Sakhi Zade, Sarina Sakhi Zade and Parya Sakhi Zade (advokat Christian Hauge)) before the Supreme Court of Norway

Dette dokumentet er tilgjengelig på ENGELSK i Refworld.