Få hjelp

Finn informasjon om coronavirus (COVID-19) her

NORSK ORGANISASJON FOR ASYLSØKERE

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å beskytte asylsøkeres rettigheter i Norge. NOAS bidrar med informasjon, rådgivning og gratis juridisk hjelp til asylsøkere.

Internettside: http://noas.no
E-post: [email protected]
Telefon: (+47) 22 36 56 60
Faks: (+47) 22 36 56 61
Adresse: Torggata 22, NO-0183 Oslo
Åpningstider: Mandag, onsdag, og torsdag: 9.30 til 12.00 og 13.00 til 15.30

JUSS-BUSS

Juss-Buss tilbyr gratis juridisk hjelp og blir drevet av jusstudenter fra det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo. De tilbyr assistanse i immigrasjonsrett, arbeidsrett, familierett og mer.

Internettside: http://jussbuss.no
E-post: [email protected]
Telefon: (+47) 22 84 29 00
Adresse: Arbinsgate 7. 0253. Oslo, Norway.
Åpningstider: For nye saker – mandag 10.00 til 15.00 og torsdag 17.00 til 20.00. For eksisterende saker – hver dag (bortsett fra onsdag) mellom 10.00 og 15.00.

____________________________________________________________________

Find information on coronavirus (COVID-19) here

THE NORWEGIAN ORGANISATION FOR ASYLUM SEEKERS

The Norwegian Organisation for Asylum Seekers (NOAS) is an independent membership organization that works to protect the rights of asylum-seekers in Norway. NOAS provides information, counseling, and free legal aid to asylum-seekers.

Web: http://noas.no
Email: [email protected]
Telephone: (+47) 22 36 56 60
Fax: (+47) 22 36 56 61
Location: Torggata 22, NO-0183 Oslo
Opening hours: Monday, Wednesday, and Thursday: 9.30 to 12.00 and 13.00 to 15.30

JUSS-BUSS

Juss-Buss provides free legal aid and is run by law students from the Faculty of Law at the University of Oslo. They provide advice in areas including immigration law, labor law, and family law.

Web: http://jussbuss.no
Email: [email protected]
Telephone: (+47) 22 84 29 00
Location: Arbinsgate 7. 0253. Oslo, Norway.
Opening hours: For new cases – Monday 10.00 to 15.00 and Thursday 17.00 to 20.00. For existing cases – every day (except Wednesday) between 10.00 and 15.00.