'
;

Hva vi gjør

UNHCR arbeider for å beskytte og hjelpe flyktninger overalt.

Vi arbeider for å sikre alle mennesker retten til å søke asyl og tilfukt i et annet land, for deretter å enten returnere til hjemlandet, integrere seg eller bosette seg i et tredjeland.

I perioder når mennesker er på flukt, bidrar vi med kritisk nødhjelp i form av rent vann, sanitæranlegg og helsehjelp i tillegg til husly, tepper, husholdningsartikler og av og til mat. Vi organiserer også transport og hjelpepakker for folk som ønsker å reise hjem igjen, samt inntektsgivende prosjekter for dem som bosetter seg i et tredjeland.