'
;

Beskyttede partnerskap

UNCR har opprettet partnerskap med en hel rekke aktører for å behandle de viktige spørsmålene som gjelder beskyttelse av flyktninger, ny bosetting og andre tiltak. For å kunne utføre dette mandatet mer effektivt, arbeider UNHCR med både implementerende og operative partnere.

Implementerende partnere finansieres av UNHCR. Institusjoner som ikke finansieres av oss, men som spiller en viktig rolle når det gjelder hjelpetiltak for flyktninger, betegnes som operative partnere. Et aspekt innen partnerskaps-prosessen er vårt Reach Out program, som ble opprettet i 1997, da vårt beskyttelsesmandat var stilt overfor alvorlige utfordringer. Siden angrepet på USA den 11. september har nødvendigheten av å beskytte og forsvare flyktninger og asylsøkende blitt enda viktigere, på grunn av den aktuelle fiendtlige holdningen som er rettet mot stedsfordrevne mennesker.