'
;

Tak over hodet

Husly er en viktig overlevelsesmekanisme i krisetider eller fortrengning. Det er også nøkkelen til å gjenopprette personlig sikkerhet, selvforsyning og verdighet.

En sentral del av UNHCRs beskyttelsesoppgave er å sikre tilgang til tilstrekkelig husly i humanitære kriser. Vi tilbyr telt, distribuerer plastdekke og utvikler beredskapsstrategier, verktøy og retningslinjer, nødhjelp og gjenoppretter en følelse av hjem til dem som trenger det mest.

I urbane områder er det mange flyktninger som deler bolig eller bor i ikke-funksjonelle offentlige bygninger, kollektivsentre, slumområder og uformelle bosetninger. Boforholdene er ofte dårlige, noe som gjør det utfordrende å gi husly. I landlige forhold er det vanlig å gi beskyttelse og humanitær bistand gjennom flyktningleirer.

Over 2,6 millioner flyktninger bor nå i leirer over hele verden og har blitt fordrevet i over fem år, enkelte i over en generasjon. Slike leirer kan være praktiske, spesielt i kriser, men det å bo i leir kan resultere i en rekke problemer, blant annet bistandsavhengighet og isolasjon.

På kalde netter eller varme ettermiddager, kan vår hjelp utgjøre forskjellen mellom liv og død.

I tillegg til å distribuere telt fra våre tre sentre i Dubai, København og Durban, gir UNHCR også materialer som plastdekke og matter som kan brukes til å lage enkelt husly. I tillegg – i mer langvarige situasjoner – finansierer vi rehabilitering av kommunale krisesentre eller bygging av nye boliger, og gir flyktninger materialer de trenger for å bygge seg et hjem gjennom selvhjelpsordninger.

UNHCR leder Global Shelter Cluster sammen med Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC). Mens IFRC leder i naturlige katastrofesituasjoner, leder vi teamet i konflikt-generert fortrengning. Sammen bidrar vi til å få hele generasjoner hjem.