Select a language for our global site:

Select a country site:
 
'
;

Alternativer til flyktningleirer

Ordet flyktninger får mange til å tenke på rad på rad med telt eller andre former for ly i en stor leir hvor flesteparten er avhengige av nødhjelp. Vi mener derimot at flyktningleirene må være et unntak og kun et midlertidig tiltak som svar på tvungen forflytning.

Alternativene er mange og påvirkes av faktorer som kultur, lovgivning og nasjonal politikk. Flyktninger kan leve på områder eller i boliger de leier, eier eller disponerer uformelt, eller de kan bo hos vertsfamilier. Slike alternativer gjør det mulig for flyktninger å utøve sine rettigheter og friheter, gjøre meningsfulle valg i situasjoner som påvirker livene deres, bidra til samfunnet og leve med større verdighet og selvstendighet.

Hvis flyktningleirer er uunngåelig, bør flyktningene ha kontakt med vertssamfunnet og tilgang til den lokale økonomien, infrastrukturen og tjenesteleveringssystemene. Dette bidrar til at de kun trenger begrenset humanitær hjelp.

UNHCR mener at å la flyktninger leve i lokalsamfunn på en lovlig måte, fredelig og uten trakassering – i urbane eller rurale strøk – støtter deres evne til å ta ansvar for egne liv og for lokalsamfunnet. Flyktninger kan bidra med sine personlige ferdigheter og ressurser, og kan være til nytte i lokalsamfunnene der de lever. De har også kvaliteter som utholdenhet, fleksibilitet og tilpasningsevne. Flyktninger som kan leve et fritt liv bruker ferdighetene sine til å utvikle bærekraftige levekår under forflytning, og er mer robuste og i bedre stand til å overvinne fremtidige utfordringer.

 Relatert

Familier må få beskyttelse sammen

Norge, Danmark og Sverige har de siste årene strammet inn regelverk og praksis for familiegjenforening. Det fører til at familier ikke får beskyttelse sammen.

read more

Statelessness in Norway: A Life Without Rights

On 1 Oct 2019 in Oslo, Norway, UNHCR organized a Statelessness Breakfast Seminar in partnership with NOAS and UNICEF in the framework of the UNICEF-UNHCR Coalition on Every Child’s Right to a Nationality

read more