'
;

Innovasjon

Våre innovasjonsprosjekt henter ekspertise fra ulike UNHCR-avdelinger, flyktninger, akademia og privat sektor for å kreativt sette søkelyset på komplekse utfordringer relatert til flyktninger.

Nye prosjekter utvikles og testes i UNHCR-virksomheter verden over, men vi ser også etter løsninger hvor vi kan tilpasse allerede eksisterende innovasjoner til flyktning-spesifikke kontekster.

UNHCR utdanner, veileder og støtter hvert år 20 innovasjonsstudenter i deres arbeid med å møte de utfordringene som er unike for deres respektive virksomhet.

Tilkoblingsmuligheter for flyktninger

Mennesker på flukt lever uten tilkoblingsmulighetene de trenger for å anskaffe viktig informasjon, kommunisere med familie og venner, få tilgang til grunnleggende tjenester og knytte seg til lokale, nasjonale og globale samfunn rundt seg.

Gjennom kreative partnerskap og smarte investeringer har vi som mål å sørge for at alle flyktninger og samfunnene de lever i har tilgang til rimelige og brukbare mobilnettverk og Internett.