'
;

Løsninger

Vi jobber intenst for å beskytte og hjelpe flykninger. Vårt endelige mål er å finne løsninger som tillater flyktninger å gjenoppbygge livene sine.

En sentral del av arbeidet vårt er å finne løsninger som tillater flyktninger å leve med verdighet og i fred. Dette inkluderer frivillig hjemflytting, gjenbosetting og integrering.

For de som ikke kan vende hjem, enten på grunn av pågående konflikter, krig eller forfølgelse, er gjenbosetting et alternativ. For å hjelpe i denne prosessen, tilbyr vi kulturell opplæring, språk- og yrkesopplæring og tilgang til utdanning og arbeid. Av de 14,4 millioner flyktningene som UNHCR jobber med på verdensbasis, blir mindre enn én prosent gjenbosatt.

Et annet alternativ for de som ikke har mulighet til å vende tilbake til hjemlandet er integrering i ankomstlandet.  Dette er ofte en sammensatt prosess som stiller store krav til både det enkelte individet og mottakersamfunnet. Men fordelen er at flyktningene bidrar sosialt og økonomisk. I løpet av det siste tiåret har 1,1 millioner flyktninger rundt om i verden blitt borgere i asyllandene sine.