Millioner av flyktninger rundt om i verden lever år etter år med lite håp om noensinne å vende hjem igjen. Noen kan ikke fordi landene deres er oppslukt i endeløse konflikter eller fordi de frykter forfølgelse hvis de vender tilbake.

I tilfeller hvor gjenbosetting ikke er et alternativ, kan det å finne et hjem i asyllandet og integrering i lokalsamfunnet tilby en varig løsning og gi muligheten til å bygge et nytt liv.

Lokal integrering er en sammensatt og gradvis prosess med juridiske, økonomiske, sosiale og kulturelle dimensjoner. Det stiller store krav til både det enkelte individet og mottakersamfunnet. I mange tilfeller kulminerer prosessen med statsborgerskap i asyllandet. UNHCR anslår at ca. 1,1 millioner flyktninger i hele verden har fått statsborgerskap i asyllandene sine.