Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Påvirkningsarbeid

Fordi UNHCR ikke har en fysisk tilstedeværelse i Norge, er den regionale representasjonen avhengig av et tett samarbeid med UNHCRs partnerorganisasjoner og nettverk av advokater. Den regionale representasjonen arbeider tett med frivillige organisasjoner for å hjelpe dem å identifisere saker som er egnet for rettslig involvering, og for å fremme UNHCRs beskyttelsesstandarder og tolkninger av internasjonal flyktningrett.

UNHCRs prioriteringer for involvering i saker i Norge:

  • Barnespesifikk forfølgelse
  • Asylsøknader basert på kjønnsrelatert forfølgelse og/eller kjønnsidentitet
  • Religiøs konvertering
  • Straffrihet for ulovelig innreise, og
  • Troverdighetsvurderinger.

Den regionale representasjonens talspersonsoppgaver og prioriteringer i Norge er å fremme rettighetene til flyktninger i henhold til Flyktningkonvensjonen fra 1951, og utvikling og implementering av barnevennlige asyl- og migrasjonsprosedyrer, der barnets beste er vurdert.

Relatert