Krisen i Venezuela

Mennesker fortsetter å flykte fra Venezuela, for å unnslippe vold, usikkerhet og trusler, i tillegg til mangel på mat, medisiner og nødvendige tjenester. Nå bor over fire millioner venezuelanere utenlands, de fleste i andre land i Latin-Amerika og Karibia – dette er den største folkevandringen i regionen i moderne historie.

Pågående endringer innen politikk, menneskerettigheter og sosioøkonomisk utvikling i Venezuela får et voksende antall barn, kvinner og menn til å forlate landet for å finne en fremtid i nabolandene og andre steder. Mange ankommer redde, slitne, og med akutte behov for hjelp.

Over 5,4 millioner flyktninger og migranter fra Venezuela på verdensbasis

806 000 asylsøkere fra Venezuela på verdensbasis

Ca. 2,4 millioner lever under andre former for lovlig opphold i Amerika

Mer data om Venezuela fra UNHCRs dataportal

Oppdatert 27. oktober 2020

Situasjonen i Venezuela

Tidligere var Venezuela vertskap for tusenvis av flyktninger fra regionen og andre deler av verden. Nå stiger antallet venezuelanere som tvinges til å flykte fra hjemmene sine, og et betydelig antall av dem har et behov for internasjonal beskyttelse. Over fire millioner venezuelanere har forlatt landet sitt så langt i henhold til data fra myndigheter som mottar dem, hvilket gjør dette til en av verdens største nylige flyktningskriser.

Det har vært en økning på 8000 % i antall venezuelanere som søker flyktningstatus over hele verden siden 2014, hovedsakelig i Amerika.

Mange venezuelanere som møter kriteriene registrerer seg likevel ikke som asylsøkere, og velger heller andre lovlige måter for å få innvilget opphold. Disse kan være enklere å motta og gir dem tilgang til arbeid, utdannelse og velferdstjenester.

Fremdeles oppholder regelmessig hundretusener av venezuelanere seg i andre land i nærheten, uten dokumenter eller tillatelse, og derfor uten garantert tilgang til grunnleggende rettigheter. Dette gjør dem spesielt utsatt for å bli utnyttet seksuelt og i arbeidsforhold, menneskehandel, vold, diskriminering og fremmedfrykt.

De fleste flyktninger og migranter fra Venezuela, som ankommer naboland, er familier med barn, gravide kvinner, eldre mennesker og funksjonhemmede. De må ofte ta ruter utenom det vanlige for å nå trygghet, og blir ofte ofre for smuglere, menneskehandlere og militser. Etter hvert som stadig flere familier med stadig mindre ressurser ankommer, har de et akutt behov for dokumentasjon, beskyttelse, husly, mat og medisin.

Vertsland og -samfunn i Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Peru og sydlige Karibia har vært generøse, men må strekke seg stadig lenger og noen er i ferd med å nå metningsnivået.

 

“Vi gikk i 11 dager og måtte sove utendørs. Vi dro fordi de truet med å drepe oss. Broren min ble drept … Jeg ble nesten drept.”

–Ana, venezuelansk kvinne i Ecuador

 

Hva gjør UNHCR for å hjelpe?

UNHCR has trappet opp responsen i hele regionen, og samarbeider tett med myndigheter og partnere i vertsland, spesielt IOM, for å støtte en koordinert og omfattende tilnærming til behovene fra flyktninger og migranter fra Venezuela.

Vi har særlig styrket tilstedeværelsen langs viktige grenser, for å begrense risiki så langt som mulig, spesielt med hensyn til menneskehandel, utnyttelse og for å identifisere mennesker som kanskje trenger særskilt beskyttelse og hjelp, slik som enslige barn og gravide kvinner. UNHCR tilbyr også støtte og juridisk hjelp ved ankomst, og distribuerer drikkevann og hygienesett til barn og kvinner i grenseområder. Teamene våre tilbyr også kontanthjelp til de mest sårbare venezuelanerne.

UNHCR støtter også statlige registreringsforsøk i Aruba, Brasil, Colombia, Curacao, Ecuador, Guyana, Peru samt Trinidad og Tobago. I Peru har antall asylsøkere fra Venezuela økt til mer enn fem ganger så mange, fra 33 000 i 2017 til 190 500 i 2018. I Brasil ble det sendt inn 61 600 asylsøknader, opp fra 17 900 rapportert i 2017.

I hele regionen utfyller UNHCR den statlige innsatsen for å gi nødhjelp til venezuelanere som ankommer i grenseområder og sentrale byer. I Brasil tilbyr vi områdeplanlegging, telt, nødhjelpsartikler, drikkefontener, registrering ved hjelp av biometriske data, samfunnsmobilisering, informasjonsspredning og områdeadministrasjon. Så langt er 13 midlertidige mottak åpnet i Boa Vista og Pacaraima med mer enn 6000 venezuelandere. I Maicao, Colombia, ble det åpnet et midlertidig mottakssenter i mars av 2019, etter ønske fra nasjonale og lokale myndigheter. Senteret har ved oppstarten en kapasitet på 350 personer. UNHCR har også installert barnevennlige områder og steder hvor mødre kan amme ved grenseoverganger.

 

“Det tok oss syv dager å komme oss til Peru. Til slutt hadde vi ingenting igjen å spise. Vi sparte alt vi kunne til sønnen vår, men til slutt måtte han også gå 24 timer uten en matbit. Han er bare tre år gammel.”

– Gerardo, venezuelansk far i Peru

 

Rapporter og relevante koblinger (på engelsk):