Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Nødssituasjoner

I en nødssituasjon er det viktig å tenke og handle raskt. Enten det er en konflikt som har fått befolkningen til å flykte fra hjemmene sine, eller politiske uroligheter som har drevet folk på flukt over natten, er UNHCR der for å hjelpe.

Vi står klare til å trå til med hjelp og ekspertise over hele verden. Takket være vårt verdensomspennende nettverk av leverandører, særorganisasjoner og samarbeidspartnere kan vi iverksette en nødoperasjon i løpet av 72 timer.

For å opprettholde denne evnen har organisasjonen vår utarbeidet et program for regelmessig opplæring. Programmet omfatter blant annet et kurs i krisehåndtering, som skal forberede alle frivillige som står på kriseresponsteamets vaktlister, på en eventuell humanitær krise. Denne ukelange øvelsen avholdes tre til fire ganger i året for inntil førti personer om gangen og fokuserer på teambygging, planlegging av operasjoner, kommunikasjons- og forhandlingsferdigheter, sikkerhet med mer.

UNHCRs eCentre i Bangkok gjør oss også bedre forberedt og bedre i stand til å reagere på nødssituasjoner i Asia–Stillehavsregionen gjennom målrettet kursing og andre tiltak for å bedre kapasiteten. I tillegg bidrar vi til initiativer på tvers av FN-organisasjonene, som skal fremme tidlig varsling og beredskap.

 Relatert

UNHCR: Relokaliseringer fra Hellas haster mer enn noen sinne

UNHCRs representasjon for de nordiske og baltiske landene ser med glede på Norges beslutning om raskt å komme i gang med relokalisering av enslige mindreårige og andre sårbare asylsøkere fra de greske øyene. Situasjonen på øyene har lenge vært fryktelig ille med overfylte leire, et underdimensjonert helsetilbud og sanitære forhold […]

read more