Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Nødssituasjoner

I en nødssituasjon er det viktig å tenke og handle raskt. Enten det er en konflikt som har fått befolkningen til å flykte fra hjemmene sine, eller politiske uroligheter som har drevet folk på flukt over natten, er UNHCR der for å hjelpe.

Vi står klare til å trå til med hjelp og ekspertise over hele verden. Takket være vårt verdensomspennende nettverk av leverandører, særorganisasjoner og samarbeidspartnere kan vi iverksette en nødoperasjon i løpet av 72 timer.

For å opprettholde denne evnen har organisasjonen vår utarbeidet et program for regelmessig opplæring. Programmet omfatter blant annet et kurs i krisehåndtering, som skal forberede alle frivillige som står på kriseresponsteamets vaktlister, på en eventuell humanitær krise. Denne ukelange øvelsen avholdes tre til fire ganger i året for inntil førti personer om gangen og fokuserer på teambygging, planlegging av operasjoner, kommunikasjons- og forhandlingsferdigheter, sikkerhet med mer.

UNHCRs eCentre i Bangkok gjør oss også bedre forberedt og bedre i stand til å reagere på nødssituasjoner i Asia–Stillehavsregionen gjennom målrettet kursing og andre tiltak for å bedre kapasiteten. I tillegg bidrar vi til initiativer på tvers av FN-organisasjonene, som skal fremme tidlig varsling og beredskap.

 Relatert

UNHCR anmoder om at flyktninger inkluderes i vaksinasjonsplaner

Mens covid-19-vaksinene rulles ut verden over, ber FNs flyktningorganisasjon, UNHCR, om at flyktninger, internt fordrevne og statsløse personer inkluderes i nasjonale vaksinestrategier. Gitt at minst 70 prosent av befolkningen må være vaksinert for å bremse viruset...

read more