Millioner av irakere er tvunget til å forlate hjemmene sine etter tiår med konflikter og vold.

Livredde, måtte mange flykte i det de stod og gikk i. Nå har flyktningene et desperat behov for nødhjelp etter at de begrensende midlene de hadde, er brukt på overnatting og mat.

Gi din støtte nå

2,1 millioner

fordrevne i Irak


360 000

fordrevne i midlertidige bosetninger


Nyeste informasjon

Oppdatert mai 2018

 

“Vi hadde ikke noe annet valg enn å dra fordi det ikke var trygt for barna våre. Vi forlot alt – klær, møbler, til med maten vår.”

Nafa Jihad, 40, far.

Mer enn tre millioner irakere er fordrevet over hele landet siden begynnelsen av 2014 og nesten 220 000 er flyktninger i andre land. Massehenrettelser, systematisker voldtekter og fryktelige voldshandlinger er utbredt, og menneskerettigheter og rettssikkerhet er under konstant angrep. Ved utgangen av 2016 er det anslått at over 11 millioner irakere kan ha behov for humanitær bistand.

Nesten 1,8 millioner irakere og syrere har flyktet til de kurdiske områdene i Irak, der ca. 20 prosent av befolkningen er fordrevet. Lokalsamfunn, myndigheter og infrastruktur er på bristepunktet.

Hva kan UNCHR gjøre?

UNHCR er tilstede i Irak og omkringliggende områder, og gir beskyttelse og livreddende hjelp som telt, madrasser og andre grunnleggende behov. Men slik situasjonen har forverret seg betyr det at lagrene våre tømmes.

Vi trenger din støtte.