Krig, forfølgelse og brudd mot menneskerettighetene tvinger fortsatt mennesker til å flykte fra hjemmene deres og søke i sikkerhet i Europa.

Gi din støtte nå

67 926

personer har i 2020 satt livet på spill ved å krysse havet på vei til Europa

694

antas å ha druknet i 2020

 

Mer statistikk

Per 27. oktober 2020

“Endelig puster jeg … vi druknet nesten på reisen fra Tyrkia til Hellas.”

Aya, syrisk flyktning i München

Den pågående konflikten og volden i Syria, Irak og andre deler av verden medfører forflytning i stor skala, og flyktninger søker sikkerhet utover den umiddelbare regionen. Med for få muligheter til å finne sikkerhet på lovlig vis forsøker mange flykninger å gjenforenes med familiemedlemmer i Europa. I 2015, samt de første månedene av 2016, nådde nesten 1,2 millioner flyktninger og migranter europeiske strender. De fleste flyktet fra konflikter og forfølgelse. Mange mistet livet eller så sine nærmeste miste livet på havet mens de søkte sikkerhet. Et økende antall familier, kvinner og barn uten ledsagere foretok farlige reiser over flere land og ble ofte utnyttet av smuglere.

“Sannheten er at flyktninger ikke ville ha risikert livet med en så farlig reise om de kunne ha hatt et godt liv der de er.”

Melissa Fleming, UNHCR

Dette gjør UNHCR for å hjelpe

For å svare på denne krisen har UNHCR mobilisert over 600 ansatte og ressurser på 20 forskjellige steder som sørger for livreddende hjelp og beskyttelse. Dette inkluderer levering av humanitær bistand, bedre overnatting og husly i vintermånedene, etablering av tilstedeværelse døgnet rundt på alle lands grenseoverganger og på en rekke utgangspunkter for å sikre kontinuerlig beskyttelse, overvåkning og intervensjon, gjenforening av atskilte familier, identifisering av personer med spesielle behov, herunder separerte og barn uten ledsagere, og henvisning til relevante tjenester. UNHCR har også oppfordret europeiske land og andre til å handle kollektivt med ansvar og solidaritet i tråd med sine internasjonale forpliktelser.

Etter stengningen av grensene i land på Vest-Balkan i begynnelsen av mars, ga UNHCR umiddelbart mer støtte til greske myndigheter for å øke mottakskapasiteten og tilby tjenester til mer enn 55.000 asylsøkere og flyktninger i Hellas.

Sammen, og med din hjelp, kan vi gi millioner den hjelpen de så sårt trenger.