Siden 2011 har over 5,5 millioner mennesker flyktet fra Syria og søkt tilflukt i Tyrkia, Libanon, Jordan og andre land. Flere millioner har blitt internt tvangsflyttet i Syria, og ettersom krigen vedvarer, svinner håpet raskt ut.

UNHCR arbeider hardt for å hjelpe, og leder en koordinert innsats i regionen. Sammen med partnere, NGO-er og vertsland, gir vi livsviktig nødhjelp til mennesker som har måttet flykte fra hjemmene sine.

Gi din støtte nå

11 millioner

syrere har blitt tvunget til å flykte siden 2011

6 millioner

er internt fordrevne i Syria

2,5 millioner

av syrerne som har flyktet til nabolandene er barn

 


Mer statistikk

Oppdatert 16. mars 2020

Millioner av syrere flykter over grenser, på flukt fra bombene og kulene som har ødelagt deres hjem.

Tyrkia er foreløpig den største vertsnasjonen, og har hittil tatt inn over 3,6 millioner registrerte syrere.

Majoriteten av de syriske flyktningene som har søkt tilflukt i nabolandene bor i urbane strøk, mens kun 8 prosent bor i flyktningleirer.

For syriske flyktninger i Libanon er hverdagen en daglig kamp for tilværelsen, da de har få eller ingen økonomiske ressurser å rutte med. Rundt 70 prosent lever under fattigdomsgrensen på mindre enn USD 4 per dag. Det finnes ingen formelle flyktningleire, og som et resultat av dette bor flyktningene spredt i over to tusen byer og lokalsamfunn rundt om i landet. Mange bor svært trangt, og deler enkel husly med mange andre flyktningfamilier.

“De ga oss kjeks, ost, dadler og tørket kjøtt – alle var veldig hyggelige… Og de ga oss matter, tepper og kjøkkelutstyr.”

– Fayzeh, mor til tre i Zaatari-leiren i Jordan

I Jordan er over 650 000 menn, kvinner og barn fanget i eksil. Omtrent 80 prosent av dem bor utenfor flyktningleirene, men over 139 000 har fått innpass i leirene i Za’atari og Azrak. Mange har ankommet med svært begrensede midler til å dekke selv de mest grunnleggende behovene, og de som tidligere hadde oppsparte midler eller støtte fra vertsfamilier å falle tilbake på, er nå i stadig økende grad avhengig av hjelp. Man anslår at omtrent 93 prosent av flyktningene i Jordan lever under fattigdomsgrensen.

I Irak har antallet syriske flyktninger som ankommer landet gradvis vokst til over 246 000 mennesker, mens UNHCR bistår med hjelp og beskyttelse til mer enn 126 000 flyktninger i Egypt.

Men selv om livet i eksil kan være krevende, er livet for syrere som ennå befinner seg i hjemlandet enda vanskeligere.

«Vi tenkte at det kanskje var vår tur til å dø. Men vi ville ikke dø. Så vi bestemte oss for å flykte»

-Sahar, 25, Syrisk flyktning i Libanon

Hva gjør UNHCR for å hjelpe?

Vi yter livreddende humanitær hjelp til syriske flyktninger. Vi hjelper de mest sårbare med penger til medisin og mat, komfyrer og brennstoff til oppvarming, isoleringsmaterialer til telt, samt nødtepper og vinterklær. Til de internt fordrevne i Syria deler vi ut nødhjelpspakker i tillegg til å sørge for at flyktningene får beskyttelse og psykososial støtte.

Tidlig i 2017, da krigen i Syria gikk inn i sitt syvende år, mens kamphandlingene fortsatt vedvarte, sluttet vi oss til andre FN-organ innen humanitær hjelp og utvikling, og ba om USD 8 milliarder til livsviktig støtte for å hjelpe mennesker i Syria og nærområdene.

Første del av appellen er “Regional Refugee and Resilence Plan” (3RP) 2018-2019, som ledes av UNHCR. Tiltaket er avhengig av USD 4,4 milliarder for å kunne hjelpe over 5 millioner flyktninger i Syrias naboland og 4 millioner flyktninger i vertssamfunnene som huser dem. Andre del utgjør «Syria Humanitarian Response Plan» av 2017 som etterspør nesten USD 3,2 milliarder for å bistå med humanitær hjelp og beskyttelse til 13,5 millioner mennesker innenfor Syrias landegrenser.

Ditt bidrag kan hjelpe mange.

Syria er den største humanitære og flyktningrelaterte krisen i vår tid, og en vedvarende årsak til lidelse for millioner av mennesker – noe som bør utløse en bølge av støtte og hjelp fra hele verden.”

– Filippo Grandi, høykommissær i UNHCR