'
;

UNHCR i verden

UNHCRs engasjerte personale jobber verden rundt. I 2020 var UNHCR til stede i 135 land, fra store hovedsteder til fjerntliggende og ofte farlige steder.

Uansett hvor flyktninger måtte ankomme, jobber vi tett med myndigheter for å sikre at flyktningkonvensjonen fra 1951 etterfølges.

De fleste av UNHCRs personale, omtrent 90 prosent jobber ute i felten. Her tilbyr de humanitær hjelp og beskyttelse for flyktninger, internt fordrevne mennesker og andre som UNHCR ønsker å beskytte.

Resten av våre personale er plassert i hovedkvarteret vårt i Geneve og i våre globale tjenestesentre (Global Service Centres) i Budapest, København og Amman. Disse gir støtte til resten av UNHCR.

Les mer om arbeidet vårt i forskjellige regioner av verden (på engelsk).

Afrika

Midt-Østen og Nord-Afrika

Asia og Stillehavsregionen

Amerika

Europa

 

Jobber i nødssituasjoner

UNHCR jobber stadig i en rekke nødssituasjoner – og i slike situasjoner må vi tenke og handle raskt. Om det enten er en konflikt som har ført folk til å flykte fra hjemmene sine, eller politiske omveltninger som har fordrevet en befolkning over natten, er UNHCR der for hjelpe.

UNHCRs eksperter står klare for rask utplassering over hele verden. Takket være vårt globale nettverk av leverandører, spesialistbyråer og partnere, kan vi iverksette nødhjelp innen 72 timer.

Ler mer om noen av de aktive nødssituasjonene og krisene hvor UNHCR er til stede og hjelper tvangsfordrevne befolkninger (på engelsk).

Ethiopia Tigray nødssituasjon

Rohingya nødssituasjon

Den demokratiske republikken Kongo

Sør-Sudan

Syria

Situasjonen i Venezuela

Jemen

Sahel-regionen

Den sentralafrikanske republikk

Her finner du ytterligere informasjon om arbeidet vårt i de nordiske og baltiske landene.