'
;

Kjente støttespillere

Vi har vært så heldige at vi har hatt mulighet til å involvere en liten gruppe venner som gjennom sin innflytelse, engasjement og mye hardt arbeid, har hjulpet oss til å støtte og beskytte millioner av mennesker over hele verden, som er blitt tvunget til å flykte fra sine hjem.

Kjente støttespillere (??)

Etter mange år med samvittighetsfullt arbeid for UNHCR og flyktningesaken, ble Angelina Jolie Pitt utnevnt til spesialutsending i april 2012.

I denne utvidede rollen fokuserer Jolie Pitt på større kriser som fører til at store folkemengder blir fordrevet, og fremmer kjernesakene og representerer UNHCR og Høykommissæren på diplomatisk nivå. Hun er også i kontakt med beslutningstakere for globale utfordringer med fordrevne mennesker. Gjennom dette arbeidet har hun bidratt i det viktige arbeidet med å finne løsninger for folk som er tvunget til å flykte hjemmefra.

Jolie Pitt har tidligere representert UNHCR som Goodwill-ambassadør fra 2001 til 2012. Hun har arbeidet utrettelig, gjennomført over 50 feltoppdrag og er blitt en innflytelsesrik talskvinne for saker tilknyttet flyktninger og fordrevne mennesker.

Goodwill-ambassadører (??)

Goodwill-ambassadører er våre ansikt utad, og er de man lettest kjenner igjen i tilknytning til UNHCR. De forsøker å spre organisasjonen vår til alle verdenshjørner gjennom innflytelse, involvering og hardt arbeid.

Støttespillere med høy profil

De høyt profilerte støttespillerne våre har vist sitt engasjement i UNHCRs arbeid gjennom å jevnlig bruke sin innflytelse, sitt engasjement og hardt arbeid for å samle inn penger, informere og være talspersoner for flyktninger.