'
;

Nansens flyktningpris

Nansenprisen ble etablert i 1954. Mer enn 60 personer, grupper og organisasjoner har siden den gang blitt hedret for sin fantastiske og dedikerte innsats for mennesker drevet på flukt.

Få humanitære æresbevisninger har en så rik arv som UNHCRs Nansenpris. Den presenteres hvert år for å hedre en ekstraordinær innsats overfor mennesker som er drevet på flukt.

Gjennom sine prisvinnere forsøker prisen å holde arven etter grunnleggeren ved like. Den understreker verdien av utholdenhet og overbevisning i møte med motgang, og skaper en støtteplattform for UNHCR og organisasjonens partnere.

Innsatsen slutter ikke ved prismottakelsen. Nansenprisvinnerne mottar 100 000 amerikanske dollar til videre arbeid. 

Les mer om årets vinner.