'
;

Nansens flyktningepris

Ageela Asifi er vinneren av UNHCRs Nansenpris for 2015 som en anerkjennelse for hennes utrettelige innsats for at hundrevis av flyktningejenter skal få utdanning.

Få humanitære æresbevisninger har en så rik arv som UNHCRs Nansenpris. Den presenteres hvert år for å hedre en ekstraordinær innsats overfor mennesker som er drevet på flukt.

Gjennom sine prisvinnere forsøker prisen å holde arven etter grunnleggeren ved like. Den understreker verdien av utholdenhet og overbevisning i møte med motgang, og skaper en støtteplattform for UNHCR og organisasjonens partnere.

Nansenprisen ble etablert i 1954. Mer enn 60 personer, grupper og organisasjoner har siden den gang blitt hedret for sin fantastiske og dedikerte innsats for mennesker drevet på flukt.

Innsatsen slutter ikke ved prismottakelsen. Nansenprisvinnerne mottar 100 000 amerikanske dollar til videre livreddende arbeid. Årest vinner, Aqeela Asifi, har planer om å implementere et prosjekt som vil gjøre det mulig for kvinnelige studenter å fullføre utdanningen sin i Pakistan. Hun vil også øke tilgangen til grunnleggende lese- og grunnutdanning for tilbakevendte barn og unge gjennom organisasjonen Community Learning Centers (CLCs) i Kabul.

Les mer om årets vinner.