Nøkkeltall

Globale tall

Europa

Nord-Europa

Hvor mange asylsøkere kom til de ulike landene i Nord-Europa i fjor, hvem var de og hvor kom de fra? Hvor mange ble innvilget beskyttelse og hvor mange kom som kvoteflyktninger?

UNHCRs faktaark for Nord-Europa, som dekker Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige, gir en oversikt over asølsøkere, flyktninger og statsløse i regionen. Faktaarkene gjør det mulig å sammenligne antallet kvoteflyktninger, hvor mange som innvilges asyl, prosentandelen disse utgjør, samt antallet nye asylsøkere for de siste tre årene i de ulike landene.

Du kan laste ned faktaarkene for Nord-Europa (på Engelsk) her.

 

 

Slik samler vi inn tallmaterialet

Statistikere som jobber på heltid i UNHCRs Field Information and Coordination Section sporer antall mennesker drevet på flukt. Så når en stor forflytningskrise bryter ut, er vi i stand til å forutsi hvor mange som trenger hjelp, hvor mye hjelp de trenger og hvor mange ansatte vi må distribuere.

Disse tallene er utgitt hvert år i våre rapporter for globale trender og globale appeller.

 

Personaltall

Vårt personale er ryggraden i UNHCR. Ved utgangen av mai 2020 sysselsatte vi mer enn 17 000 personer.  Vi arbeider i 135 land med ansatte som jobber fra regionale kontorer og avdelingskontorer, underordnede kontorer og feltkontorer. Våre ansatte jobber hardt for å hjelpe fordrevne personer og spesialiserer seg på et bredt spekter av fagfelt, inkludert juridisk beskyttelse, administrasjon, kommunale tjenester, samfunnskontakt og helse.

 

Økonomi

Vi finansieres nesten utelukkende av frivillige bidrag, med 86 prosent fra regjeringer og EU. Seks prosent kommer fra andre mellomstatlige organisasjoner og sammenslåtte finansieringsmekanismer, mens ytterligere seks prosent kommer fra privat sektor, herunder stiftelser, bedrifter og det offentlige. I tillegg får vi et begrenset tilskudd (to prosent) fra FNs budsjett for administrative kostnader, og vi aksepterer materielle bidrag, inkludert produkter som telt, medisiner og lastebiler.

UNHCR ble lansert med et stramt årlig budsjett på 300 000 amerikanske dollar i 1950. Men ettersom arbeidet og størrelsen vår har vokst, har også kostnadene vokst. Vårt årlige budsjett økte til mer enn 1 milliard dollar i begynnelsen av 1990-tallet, og nådde en ny årlig topp på 9,1 milliarder dollar i 2020.

Vårt årlige budsjett inkluderer programmer som støtter videreført virksomhet og tilleggsprogrammer øremerket nødhjelp, for eksempel i forbindelse med Syria-krisen eller store repatrieringsperasjoner.

For oppdatert informasjon om hvordan UNHCR er finansiert, besøk vår hjemmeside Globalt Fokus.

 

Statistikk og operasjonelle data

Vår nøyaktige, relevante og tidsriktige detaljerte informasjon og statistikk er avgjørende for flyktningeoperasjoner. Denne nøkkelressursen brukes av alle partnere for å svare på behovene til flykningene. UNHCRs statistikkdatabase inneholder detaljerte opplysninger, rapporter og annen essensiell informasjon for feltoperasjoner. Den inneholder også statistiske rapporter om folk i krise – flyktninger, asylsøkere, hjemvendte flyktninger, internt fordrevne og statsløse personer. Detaljert informasjon om asylland, opprinnelsessted, kjønn, alder, beliggenhet og juridisk status for flyktninger er tilgjengelig. Indikatorer om flyktningbeskyttelsens kvalitet og UNHCRs drift blir i økende grad samlet inn.

For mer informasjon, vennligst se våre statistiske årbøker, halvårstrender og asyltrender.