'
;

Asylsøkere

En asylsøker er en person som venter på svar på oppholdstillatelsen sin. Hvert år søker rundt en million mennesker asyl.

Det er opprettet nasjonale asylprogrammer for å avgjøre hvem som har rett til internasjonal beskyttelse. Men når større grupper av flyktninger krysser grenser som et resultat av konflikter og vold, er det ikke alltid verken mulig eller nødvendig å gjennomføre individuelle intervjuer med den enkelte asylsøker. Disse gruppene kalles ofte «prima facie»-flyktninger.

UNHCR mener at alle har rett til å søke om asyl ved forfølgelse, og vi gjør vårt beste for å beskytte de som trenger det.

Ved utgangen av 2014 ventet omtrent 1,8 millioner mennesker på svar på asylsøknaden sin. Se den årlige rapporten vår om asyltrender for mer informasjon og oppdaterte statistikker.