'
;

Flyktninger

Tenk deg hvordan det er å bli tvunget til å flykte fra landet ditt for å komme deg i sikkerhet. Hvis du er heldig, hadde du nok tid til å pakke en koffert. Hvis ikke, slapp du alt og bare løp

Flyktninger er mennesker som flykter fra konflikt eller forfølgelse. De er definert og beskyttet i folkeretten, og må ikke utvises eller sendes tilbake til situasjoner der deres liv og frihet er i fare. UNHCR har bistått flyktninger i over et halvt århundre. Det kan være vanskelig å forestille seg livet som flyktning. Men for nesten 20 millioner mennesker rundt om i verden, er det en skremmende realitet.

I 2014 økte antall flyktninger til 14,4 millioner. Ytterligere 5,1 millioner registrerte flyktninger blir tatt hånd om i rundt 60 leire over hele Midtøsten av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA), som ble opprettet i 1949 for å ta vare på fordrevne palestinere. Beskyttelse av flyktninger har mange ulike sider. Dette inkluderer sikkerhet mot å bli sendt tilbake til fare, tilgang til rettferdige og effektive asylprosedyrer, samt tiltak for å sikre at de grunnleggende menneskerettighetene blir ivaretatt, mens de finner en mer langsiktig løsning. UNHCR arbeider døgnet rundt for å oppnå alt dette, men vi klarer det ikke alene.

Din støtte hjelper oss til å fortsette å sørge for livreddende beskyttelse til millioner.