Regjeringer og samarbeidspartnere

Organisasjonen vår skal beskytte millioner av mennesker rundt om i verden og er nødt til å samarbeide med et bredt spekter av givere og partnere for å kunne utføre oppdraget.

Våre samarbeidspartnere spenner fra regjeringer til frivillige organisasjoner, fra privat sektor til det sivile samfunn og flyktningsamfunn.

Vi samler inn penger fra regjeringer, stiftelser og private givere, slik at flyktninger kan få øyeblikkelig hjelp til mat, husly og andre nødvendighetsgoder som distribueres av våre partnere på stedet. Mer langsiktige løsninger er også avhengig av deltakelse fra det sivile samfunn og flyktningene selv.

Selv om vi er direkte involvert i å gi flyktningene beskyttelse, er hovedoppdraget vårt å yte operasjonell støtte og koordineringshjelp til et bredt spekter av private og offentlige aktører som arbeider for flyktningenes interesser.

UNHCRs kjerneoppgaver administreres fra flere regionale kontorer, avdelinger, underavdelinger og feltavdelinger. Det er høykommissærens representanter som leder aksjonene i landene der organisasjonen er til stede, men også mange regionale representanter er involvert.