'
;

Ideelle organisasjoner

FNs høykommissær for flykninger, UNHCR, har et strategisk partnerskap med mer enn 900 partnere, inkludert ideelle organisasjoner, statlige institusjoner og FN-organisasjoner. Vi betror omtrent 40 prosent av de årlige utgiftene våre til partnere med programmer eller prosjekter som tilbyr beskyttelse og løsninger for personer som er tvunget på flukt fra hjemlandet.

Det er svært viktig for oss å kunne fortsette dette samarbeidet, spesielt når det gjelder fremming av nasjonale partnere som kan reagere hurtig i nødssituasjoner.

UNHCR har jobbet med ideelle organisasjoner siden vi begynte å hjelpe de som var tvunget på flukt tidlig på 1950-tallet. Ettersom arbeidet vårt og antallet flyktninger økte parallelt med flyktningkrisene på 1960-, 1970- og 1980-tallet, spesielt i Afrika, Asia og Sentral-Amerika, knyttet vi sterkere bånd med en rekke nye humanitære og flyktningrelaterte ideelle organisasjoner. I 2007 vedtok UNHCR “the Global Humanitarian Platform’s Principles of Partnership”(??) som fastslo felles standarder for likestilling, åpenhet, komplementaritet og en resultatorientert tilnærming for alle humanitære grupper. Vi integrerte prinsipper for partnerskap i vårt “Rammeverk for implementering med partnere” som en institusjonell tilnærming til partnerskap. Det årlige møtet med ideelle organisasjoner(??) inkluderer en rekke nasjonale og internasjonale ideelle organisasjoner fra hele verden. Det er et viktig forum for ideelle organisasjoner og stater både for nettverksbygging, dialog og utveksling av synspunkter med UNHCR som likeverdige partnere – en tilnærming som idelle organisasjoner verdsetter.

“UNHCR har hatt et svært godt forhold til frivillige organisasjoner. De gjør et uunnværlig og uvurderlig arbeid for flyktninger.”

Dr. Van Heuven Goedhart, den første høykommisæren for flyktninger, 1954

Idag er vi i stor grad avhengig av ideelle organisasjoner for å kunne iverksette en rekke prosjekter innen bistand, beskyttelse, logistikk, husrom, vann, sanitærforhold, mat og utdanning.

Partnere som ønsker å samarbeide med UNHCR kan registrere seg i Partnerportalen(??), et interaktivt verktøy utviklet for å bedre kommunikasjonen mellom UNHCR og partnerne våre.