Krig, våld och förföljelse leder till fördrivningar på tidigare ej skådad nivå

Syrian war orphans Mohammed Adlani (left), 8, and Mohammed Chami, 11, take a bus to school from the Islamic Charity Association Orphanage in Homs. © UNHCR/Andrew McConnell

Krig, våld och förföljelse orsakar att fler människor än någonsin tvingas fly sina hem, enligt en rapport som UNHCR, FN:s flyktingorgan, släpper idag.

UNHCR:s nya rapport Global Trends, organisationens stora årliga undersökning av flyktingsituationen i världen, uppger att 65,6 miljoner människor över hela världen var tvångsfördrivna i slutet av 2016 – cirka 300 000 fler än ett år tidigare. Denna siffra representerar ett enormt antal människor som behöver skydd.

Siffran 65,6 miljoner består av tre viktiga komponenter. Först antalet flyktingar, som med 22,5 miljoner är den högsta siffran någonsin. Av dessa är 17,2 miljoner under UNHCR:s ansvar, och resterande är palestinska flyktingar som är registrerade hos vår systerorganisation UNRWA. Konflikten i Syrien är fortfarande världens största flyktingproducent (5,5 miljoner), men under 2016 var den största nya faktorn Sydsudan, där det katastrofala sammanbrottet av fredsinsatserna under juli bidrog till utflödet av 739 900 personer vid årets slut (1,87 miljoner idag).

Den andra komponenten är tvångsförflyttningen av människor inuti de egna länderna, där antalet var 40,3 miljoner i slutet av 2016, jämfört med 40,8 miljoner ett år tidigare. Syrien, Irak och den fortsatt omfattande tvångsförflyttningen i Colombia var de största nationella förflyttningssituationerna. Problemet med internflykt är världsomspännande och står för nästan två tredjedelar av den globala tvångsförflyttningen.

Den tredje komponenten är asylsökande – människor som har flytt från sitt land och söker skydd i andra länder som flyktingar. I slutet av 2016 uppgick antalet människor som sökte asyl globalt till 2,8 miljoner.

Detta skapar sammanlagt en enorm mänsklig kostnad för krig och förföljelse i världen: 65,6 miljoner innebär att i genomsnitt en på 113 människor världen över idag är tvångsförflyttad – det är fler än befolkningen i Storbritannien, världens 21:a mest befolkade land.

“Hur man än räknar är detta en oacceptabel siffra och den talar starkare än någonsin för behovet av solidaritet och ett gemensamt syfte för att förebygga och lösa kriser och se till att världens flyktingar, internflyktingar och asylsökande är ordentligt skyddade och omhändertagna medan lösningar arbetas fram”, sade Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie. “Vi måste göra mer för dessa människor. När världen är fylld av konflikter är det beslutsamhet och mod som krävs, inte rädsla.”

Ett av flera viktiga rön i rapporten är att ny tvångsförflyttning kvarstår på mycket hög nivå. Av 65,5 miljoner tvångsförflyttade i världen blev 10,3 miljoner tvångsförflyttade under 2016, och av dessa flydde cirka två tredjedelar (6,9 miljoner) inom sitt eget land. Det motsvarar en person som förflyttas var 3 sekund – kortare än den tid det tar att läsa den här meningen.

Samtidigt innebar flyktingar och internt tvångsförflyttade personer som återvände till sina hem, i kombination med andra lösningar som vidarebosättning i tredje land, att 2016 gav utsikter till förbättringar. 37 länder tog tillsammans emot 189 300 flyktingar för vidarebosättning. Omkring en halv miljon andra flyktingar kunde återvända till sina hemländer och cirka 6,5 miljoner nationellt tvångsförflyttade människor till sina ursprungsområden – om än många under mindre goda förhållanden och med osäkra framtidsutsikter.

I hela världen fanns flest flyktingar – 84 procent – i låg- eller medelinkomstländer i slutet av 2016. En av tre (4,9 miljoner människor) fick sin tillflykt i världens minst utvecklade länder. Denna enorma obalans återspeglar flera saker, bland annat fortsatt brist på internationell konsensus när det gäller att hysa flyktingar, samt att många fattiga länder ligger nära konfliktområden. Det visar också på behovet av att länder och samhällen som stöder flyktingar och andra tvångsförflyttade människor, behöver ha robusta resurser och stöd. Brist på detta kan annars leda till instabilitet, påverka livräddande humanitärt arbete samt leda till sekundär tvångsförflyttning.

Räknat efter befolkningstal står Syrien fortfarande för den största tvångsförflyttningen totalt, med 12 miljoner människor (nästan två tredjedelar av landets befolkning) som antingen tvingats fly inom Syrien, eller till andra länder, som flyktingar eller asylsökande. Utöver den långvariga palestinska flyktingsituationen hör afghanerna fortsättningsvis till den näst största andelen (4,7 miljoner) följt av irakier (4,2 miljoner) och sydsudaneser (världens snabbast växande tvångsförflyttningssituation, med 3,3 miljoner som flytt från sina hem vid årets slut).

Barn, som utgör hälften av världens flyktingar, är fortsatt utsatta för en oproportionerligt stor del av lidandet, främst på grund av deras ökade sårbarhet. Tragiskt nog har 75 000 asylansökningar tagits emot från barn som reser ensamma eller som skiljts från sina föräldrar. Det uppges i rapporten att till och med denna siffra sannolikt är en underskattning av den verkliga.

UNHCR uppskattar att minst 10 miljoner människor var statslösa eller riskerade statslöshet i slutet av 2016. Uppgifter som registrerats av regeringar och som kommunicerats till UNHCR har emellertid begränsats till 3,2 miljoner statslösa personer i 74 länder.

Globala trender är en statistisk bedömning av tvångsförflyttning och därför har ett antal viktiga utvecklingar i flyktingvärlden under 2016 inte tagits upp. Dessa inkluderar ökad politisering av asylfrågor i många länder och ökande begränsningar av tillgången till skyddsåtgärder i vissa regioner, men även positiva utvecklingar som de historiska toppmötena om Flyktingar och Migranter i september 2016, New York-deklarationen som följde, den nya inställningen till hantering av tvångsförflyttning som tas fram enligt Comprehensive Refugee Response Framework och den omfattande generositeten hos värdländer och givarregeringar gentemot flyktingar och andra tvångsförflyttade befolkningar.

UNHCR tar årligen fram sin rapport Global Trends baserad på egna data, uppgifter man mottar från sin partner Internal Displacement Monitoring Centre samt information man mottar från länders regeringar.

 

Kontakt:

Caroline Bach

Associate Communication Officer | Spokesperson for Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden

Office: +46 (0)8 457 4874
Mobile: +46 (0)709 16 57 19

Email Caroline