Ankomsten av flyktingar och invandrare till Europa minskar; fortsatta rapporter om missförhållanden och dödsfall

En nyligen sammanställd rapport från UNHCR, FN:s flyktingorgan, visar en minskning i antalet flyktingar och invandrare som anlänt till Europa under det första halvåret av 2017. Utan tillgång till rättsliga medel tvingas dock många fortfarande att vända sig till hänsynslösa människosmugglare och nätverk för människohandel med risk för sina egna […]

En nyligen sammanställd rapport från UNHCR, FN:s flyktingorgan, visar en minskning i antalet flyktingar och invandrare som anlänt till Europa under det första halvåret av 2017. Utan tillgång till rättsliga medel tvingas dock många fortfarande att vända sig till hänsynslösa människosmugglare och nätverk för människohandel med risk för sina egna liv och för att utnyttjas.

Enligt rapporten minskade antalet resor över Medelhavet kraftigt totalt sett under första halvåret i jämförelse med samma period år 2016, främst på grund av en minskning om 94% av människor som anländer via havet från Turkiet till Grekland. Däremot har resorna från norra Afrika till Italien legat på ungefär samma nivå som förra året (83 752 personer fram till slutet av juni, därefter färre ankomster).

Trots denna minskning är risken att dö för de människor som försöker nå Europa fortfarande alarmerande hög. Enligt rapporten beräknas 2 253 personer ha dött eller försvunnit på Medelhavet, och minst 40 dog längs rutter på land vid eller nära Europas gränser. Eftersom de flesta resor sker i hemlighet är det svårt att bekräfta information och siffror, men det råder ingen tvekan om att resan är otroligt farlig och fylld av våld och exploatering, framförallt i Libyen.

“Att vidta åtgärder för att minska antalet flyktingar och migranter som når Europa, utan att samtidigt stärka fredsarbetet, utvecklingen och säkrare vägar är moraliskt oacceptabelt”, säger flyktingkommissarie Filippo Grandi. “Vi har inte råd att ignorera ett så uppenbart utynttjande av människor bara för att den sker utom synhåll.”

Enligt rapporten har många migranter och flyktingar som kommit till Italien från Libyen överlevt farliga resor genom öknen och utsatts för bland annat sexuellt våld, tortyr och kidnappning mot lösensumma. Till havs är risken för att dö på väg till Italien en på 39.

Och medan många som försöker sig på resan gör det i sökande efter försörjning, flyr tusentals andra från våld och förföljelse i sina hemländer. Ca 11 400 av dem som nådde Italien under årets första hälft var ensamstående barn eller barn som blivit åtskilda från sina familjer. Många av dem som anländer, även barn, var offer för sexuellt våld eller människohandel. Sammantaget kvalificerades över 40 procent av de asylsökande i Italien mellan januari och juni för skydd av något slag.

UNHCR:s rapport visar också en ökning av antalet ankommande till Spanien, där 9 500 personer nått landet sedan början av januari, främst sjövägen, jämfört med de 4 936 som anlände under de första sex månaderna år 2016.

Fortsatt förflyttning landvägen syntes över hela Europa under första halvåret av 2017, men i mycket mindre omfattning jämfört med samma period föregående år. Människor som rörde sig irreguljärt från Grekland och Bulgarien rapporterade om att ha utnyttjats på olika sätt av smugglare liksom om att ha blivit slagna och anfallna av polishundar. Dessutom kom rapporter in om rån och kidnappningar där smugglare utövat utpressning.

UNHCR och dess partnerogranisationer fick under rapporteringsperioden fortsatt motta anklagelser om att statliga myndigheter pressat tillbaka migranter, bland annat i Bulgarien, Kroatien, Grekland, Ungern, Rumänien, Serbien, Spanien och den före detta jugoslaviska republiken Makedonien. Rapporter inkom också om nekad tillgång till asylprocesser och anklagelser om våld i några fall. Även om vissa stater har vidtagit åtgärder för att tackla dylika handlingar, till exempel genom att undersöka anklagelser om kränkningar av de mänskliga rättigheterna vid gränserna, konstaterar rapporten att ytterligare åtgärder krävs.

Rapporten noterar att ett förnyat engagemang behövs för att garantera skydd och lösningar, även för migranter som nu är i rörelse innan de når Libyen, och konkreta åtgärder för att tackla smugglingsverksamhet och människohandel. Dessa åtgärder måste kombineras med tryggare och lagliga vägar, inklusive ökad omfördelning och underlättande av familjeåterföreningar. Detta är avgörande om vi vill skydda flyktingar och invandrare från kriminella nätverk, minska deras beroende av smugglare och minska ytterligare utnyttjande och dödsfall.

* Rapporten finns tillgänglig här: https://goo.gl/94gSo8