Över 68 miljoner människor på flykt år 2017, ny global överenskommelse är avgörande.

Krig, våld och förföljelse har lett till att antalet människor som tvingats fly sina hem i världen nådde nya rekordnivåer under 2017 för femte året i rad, främst på grund av krisen i Demokratiska republiken Kongo, kriget i Sydsudan och hundratusentals Rohingya-flyktingar som flytt från Myanmar till Bangladesh.

Krig, våld och förföljelse har lett till att antalet människor som tvingats fly sina hem i världen nådde nya rekordnivåer under 2017 för femte året i rad, främst på grund av krisen i Demokratiska republiken Kongo, kriget i Sydsudan och hundratusentals Rohingya-flyktingar som flytt från Myanmar till Bangladesh. Det är till en överväldigande del utvecklingsländer som påverkas mest.

I den årliga rapporten Global Trends som släpps idag meddelar FN:s flyktingorgan UNHCR att 68,5 miljoner människor befann sig på flykt vid slutet av 2017. 16,2 miljoner av dem har drivits på flykt under 2017, antingen för första gången eller ännu en gång. Detta är ett enormt antal människor som motsvarar 44 500 personer varje dag eller en person varannan sekund.

25,4 av 68,5 miljoner är flyktingar som flytt från sina länder för att komma undan konflikt och förföljelse. Det är 2,9 miljoner fler än 2016, vilket är den största ökningen som UNHCR har sett under ett enda år. Antalet asylsökande, som fortfarande väntade på att beviljas sin status som flykting den 31 december 2017, har samtidigt ökat med ungefär 300 000 till 3,1 miljoner. Människor på flykt i inom det egna landet uppgick till 40 miljoner, vilket är lite färre än 40,3 miljoner under 2016.

Kort sagt hade världen nästan lika många tvångsförflyttade människor under 2017 som hela befolkningen i Thailand. Sett till hela världen är en av 110 personer en människa på flykt.

“Vi befinner oss i ett avgörande läge där vi behöver en ny och mer omfattande strategi för att kunna ta hand om människor på flykt i världen, så att länder och samhällen inte tvingas hantera situationen på egen hand”, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi. “Men det finns hopp. Fjorton länder håller redan på att framställa ett nytt banbrytande förslag för att ta itu med flyktingsituationer, och inom några månader kommer Global Compact on Refugees att vara redo att antas av FN:s generalförsamling. Idag, inför Världsflyktingdagen, är mitt budskap till medlemsstaterna att stödja detta. Ingen väljer att bli flykting, men vi andra har möjligheten att välja hur vi kan hjälpa till.”

UNHCR-rapporten Global Trendspubliceras varje år i hela världen inför Världsflyktingdagen (den 20 juni) och kartlägger människor på flykt baserat på data som samlas in av UNHCR, regeringar och andra aktörer. Rapporten undersöker inte den globala asylmiljön, vilket UNHCR rapporterar separat och som under 2017 fortsatte att visa på fall av ofrivilligt återvändande, flyktingar som politiseras och som görs till syndabockar, flyktingar som fängslas eller nekas möjligheten till att arbeta och flera länder som protesterar bara mot användningen av ordet “flykting”.

Men Global Trends-rapporten erbjuder flera insikter, inklusive exempel på hur den upplevda verkligheten strider mot den faktiska verkligheten gällande människor på flykt.

Bland annat uppfattningen om att fördrivna människor i världen främst befinner sig i länder i norr. Data visar att det är motsatsen som är fallet. Hela 85 procent av alla flyktingar befinner sig i utvecklingsländer där det ofta råder stor fattigdom och lite stöd erbjuds för att ta hand om dessa befolkningar. Fyra av fem flyktingar förblir i länder bredvid sitt ursprungsland.

Storskalig fördrivning över gränserna är också mindre vanligt än vad statistiken för de 68.5 miljoner människorna på flykt i världen föreslår. Nästan två tredjedelar av de som tvingas fly är internflyktingar som inte har lämnat sina egna hemländer. Av de övriga 25,4 miljoner flyktingarna är lite mer än en femtedel palestinier som är under UNRWA:s ansvar. För resterande som UNHCR är ansvariga för kommer två tredjedelar från endast fem länder: Afghanistan, Burma, Sydsudan, Syrien och Somalia. Ett slut på konflikten i något av dessa länder har potential att väsentligt påverka den övergripande globala bilden av människor på flykt.

Två andra insikter från Global Trendsär att de flesta flyktingarna bor i stadsområden (58 procent) och inte i läger eller på landsbygden, och att den globala befolkningen på flykt är ung – 53 procent är barn, däribland många som är ensamkommande eller separerade från sina familjer.

Precis som med antalet länder som skapar storskaliga tvångsförflyttningar, var även antalet värdländer för ett stort antal flyktingar förhållandevis få. Turkiet fortsätter vara världens ledande värdland för flyktingar med en befolkning på 3,5 miljoner flyktingar, främst syrier. Libanon å sin sida var värd för flest antal flyktingar i förhållande till sin nationella befolkning. Totalt befinner sig 63 procent av alla flyktingar som är under UNHCR:s ansvar i endast 10 länder.

Det finns tyvärr fortfarande få lösningar för detta. Krig och konflikt fortsätter att vara de främsta anledningarna utan märkbara framsteg mot fred. Cirka fem miljoner människor kunde återvända till sina hem 2017, och de flesta återvände hem från intern fördrivning, men bland dem fanns det människor som återvände under tvångsmässiga eller bräckliga villkor. Eftersom färre vidarebosättningsplatser kunde erbjudas sjönk antalet vidarebosatta flyktingar med över 40 procent till omkring 100 000 personer.

 

****

UNHCR-rapporten Global Trends och ett paket med multimedieresurser finns att tillgå här: http://www.unhcr.org/global-trends-2017-media. Rapporten får inte publiceras eller användas någonstans i världen innan 05.00 GMT den 19 juni 2018.

Mediakontakt:

Caroline Bach

Talesperson för Finland, Island, Norge och Sverige

UNHCR:s regionkontor för norra Europa

Telefon: + 46 8 457 4874 | Mobil: + 46 709 165 719

E-mail: [email protected]