Statistik om flyktingar och asylsökande i norra Europa

De här senaste faktabladen från UNHCR i norra Europa ger en överblick av statistiken om asylsökande, flyktingar och statslösa personer i regionen.

© UNHCR

Hur många asylsökande anlände till de olika länderna i norra Europa förra året?

Vilka är dem och var kommer de ifrån? Hur många fick skydd och hur många så kallade kvotflyktingar anlände under vidarebosättningsprogrammet?

De här senaste faktabladen från UNHCR i norra Europa – som täcker Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige – ger en överblick av statistiken från 2018 om asylsökande, flyktingar och statslösa personer i regionen.

Faktabladen också visar siffrorna för ankomster, vidarebosättning, procent och totalt antal personer som getts skydd, samt antalet personer som de senaste fem åren ansökt om asyl i de olika länderna.

UNHCR:s faktablad för norra Europa (på engelska) kan laddas ner här: