IDAHOT: UNHCR inbjuder till diskussion om HBTQ-flyktingars rättigheter

Rättvisa och skydd för alla är årets tema för IDAHOT, internationella dagen mot homofobi och transfobi.

© UNHCR/Markel Redondo

Människor kan söka, och söker, flyktingstatus vid rädsla för förföljelse på grund av sexuell läggning och/eller könsidentitet. Dessa människor förtjänar samma mänskliga rättigheter som alla andra. Alla homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck (HBTQ), internflyktingar och statslösa måste behandlas med värdighet och deras rättigheter måste respekteras. I många länder är samkönade relationer kriminaliserade och i vissa länder straffas de med döden. HBTQ-flyktingar är utsatta när de söker skydd i sina hemländer eller lämnar landet som flyktingar.

UNHCR arbetar för att skydda HBTQ-flyktingar genom program som skall skänka trygghet och vara inkluderande. Detta sker genom samarbete med externa parter för att tillhandahålla stöd och frizoner och för att finna lösningar. I en tid då flyktingretoriken får en allt hätskare ton måste vi alla ta ett tydligt avstånd från all form av intolerans, inklusive homo-, trans- och bifobi.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, har denna vecka lanserat en rad diskussioner i syfte att finna lösningar för hur HBTQ-flyktingar bättre kan skyddas mot kränkningar och erbjudas rättigheter och stöd när de utsätts för våld och diskriminering.

I linje med årets tema för den internationella dagen mot homofobi och transfobi (IDAHOT), “rättvisa och skydd för alla”, hölls den första diskussionen med HBTQ-organisationer och förespråkare den 16 maj 2019 i Genève. Andra diskussioner kommer att äga rum i olika delar av världen under de kommande månaderna.

“UNHCR har arbetat hårt för att se till att asylsökande HBTQ-personer och flyktingar skyddas var de än befinner sig, men vi måste bli ännu bättre. Det är därför det är så viktigt att lyssna till och samarbeta med individer och organisationer som besitter expertkunskaper i denna fråga”, säger FN:s flyktingkommissarie, Filippo Grandi.

Med över 70 länder runt om i världen som fortfarande kriminaliserar samkönade relationer drabbas många HBTQ-personer av brott mot de mänskliga rättigheterna och förföljelse i sina hemländer. När de blir tvungna att söka skydd och säkerhet utomlands står de ofta inför liknande eller till och med större risker på plats i grannländerna.

HBTQ-personer i Syrien riskerar fängelse, tortyr och mord. Samer och Fadi är två syriska flyktingälskare som riskerar döden och flyr för varandras skull. ©UNHCR/Diego Ibarra Sánchez

“Det är viktigt att vi skapar säkra zoner för HBTQ-flyktingar och asylsökande HBTQ-personer, så att de inte känner sig tvungna att dölja sin sexuella läggning eller könsidentitet i ett försök att skydda sig”, sa Grandi och noterade att UNHCR under de senaste åren har investerat i att utveckla handledning, hjälpmedel och utbildning om HBTQ-frågor för sin personal och sina partners.

Flyktingkommissarien noterade att det har förekommit många uppmuntrande exempel på det arbete som gjorts i fält under de senaste åren, så som arbetet med HBTQ-ledare i Afrika för att öka antalet hjälpsökande och informera om stöd som kan fås, eller nätverksbyggande med arbetsgivare för att skapa möjligheter till arbete för HBTQ-flyktingar i Amerika, samt etablering av HBTQ-stödgrupper i Mellanöstern.

“Kampen om HBTQ-personers rättigheter handlar om var och en av oss. Det handlar om vår mångfald och vår mänsklighet. Vi bör alla spela en aktiv roll i kampen mot homo-, trans- och bifobi”, avslutade han.

Mexico. Central American families escaping violence

Juan flydde gängvåld i Honduras efter att ha hotats av rekryterare och söker nu internationellt skydd i Mexiko. ©UNHCR/Elisabet Diaz Sanmartin

idahot

"Vi borde ha rätt att vara de vi är, fria och trygga", säger Pedro, en transperson som tvingades fly från El Salvador. I Guatemala blev han kär i Lucia, en transkvinna. ©UNHCR/Pablo Villagran

Switzerland.UNHCR International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia

Personal och samarbetspartners står framför regnbågsflaggan som hänger på utsidan av UNHCR:s huvudkontor den 17 maj, för att markera den Internationella dagen mot homofobi och transfobi. © UNHCR/Susan Hopper