Kris för flyktingars utbildningsmöjligheter: Mer än hälften av världens flyktingbarn i skolåldern saknar tillgång till utbildning

Bland 7,1 miljoner flyktingbarn i skolåldern saknar 3,7 miljoner – över hälften – möjligheten att gå i skolan, uppger FN:s flyktingorgan UNHCR i en rapport som publiceras idag.

Rapporten Stepping Up: Refugee Education in Crisis visar att det blir allt svårare att överbrygga utbildningshindren i takt med att barnen blir äldre; endast 63 procent av flyktingbarnen går i grundskolan jämfört med 91 procent i hela världen. 84 procent av ungdomarna i världen deltar i gymnasieutbildning, medan enbart 24 procent av flyktingarna får den möjligheten.

“Skolan är den plats där flyktingarna ges en andra chans”, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi. “Vi sviker flyktingarna när vi inte ger dem chansen att tillägna sig kunskaperna och färdigheterna de behöver för att kunna investera i sin framtid.”

Den kraftiga minskningen av flyktingbarn som går i grund- och gymnasieskolan är en direkt följd av bristen på finansiellt stöd för flyktingutbildning. Därav uppmanar UNHCR regeringar, den privata sektorn, utbildningsorganisationer och givare att tillhandahålla finansiellt stöd för ett nytt initiativ i syfte att kickstarta gymnasieutbildning för flyktingar.

“Vi behöver investera i flyktingars utbildningsmöjligheter eller betala priset för en generation av barn som blir dömda att växa upp till ett liv där de inte kan vara självständiga, finna ett arbete och bidra till sina samhällen”, tillade Grandi.

Gymnasieinitiativet kommer att inriktas på uppbyggnad och renovering av skolor, lärarutbildning samt finansiellt stöd till flyktingfamiljer för att kunna täcka sina barns skolkostnader.

Årets rapport manar också till att inkludera flyktingar i nationella utbildningssystem, istället för att fösas ihop i inofficiella parallellskolor, samt att låta dem följa en fastställd, formell läroplan genom hela förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. På så vis kan de bli behöriga att söka till universitets- eller yrkeshögskoleutbildning.

Även om flyktingungdomar mot alla odds klarar gymnasieutbildningen antas för närvarande endast 3 procent av dem till högre utbildning. Den siffran bleknar i jämförelse med den globala motsvarigheten på 37 procent.

UNHCR uppmanar även skolor, universitet och utbildningsdepartement att inta en mer realistisk hållning inför dokumentation. Många flyktingar stängs ute från klassrummen eftersom de lämnat kvar prov- och kursintyg såväl som ID-handlingar när de flytt sina hem. Även om dokumenten finns tillgängliga vägrar vissa värdländer att erkänna intyg utfärdade i flyktingarnas hemländer.

Utbildningsfrågan för världens flyktingbarn är akut. Mot slutet av 2018 fanns det mer än 25,9 miljoner flyktingar i världen, varav 20,4 miljoner under UNHCR:s mandat. Hälften av dem var minderåriga och miljontals levde i utdragna kriser med föga hopp om att kunna återvända hem inom en snar framtid.

Stödinsamlingen för gymnasieutbildningsinitiativet kommer att utgöra en väsentlig del av det kommande Globala flyktingforumet som kommer att anordnas i december 2019. Det blir ett viktigt tillfälle för att stärka omvärldens gemensamma besked om flyktingsituationer.