Globalt möte öppnar i Genève efter “decennium av tvångsförflyttande”

Ett tre dagar långt globalt möte som syftar till att förändra världens respons på flyktingsituationer inleds idag i Genève, Schweiz.

Globalt Flyktingforum – Global Refugee Forum,

16-18 december i Genève

Världens första Globala Flyktingforum samlar bl.a. flyktingar, stats- och regeringsöverhuvuden, FN-ledare, internationella institutioner, utvecklingsorganisationer, ledare från näringslivet och representanter från civilsamhället på Palais des Nations, FN:s bas i Genève.

Forumet anordnas av UNCHR tillsammans med Schweiz och har sammankallats av Costa Rica, Etiopien, Tyskland, Pakistan och Turkiet. Syftet med forumet är att skapa nya strategier och långsiktiga åtaganden från olika aktörer i syfte att hjälpa flyktingar och de samhällen där de bor. Över 70 miljoner människor världen över är tvångsförflyttade på grund av krig, konflikt och förföljelse. Mer än 25 miljoner av dem är flyktingar som flytt över internationella gränser och inte kan återvända hem.

“Vi har upplevt en ökning av antalet flyktingar under ett decennium av tvångsförflyttning”, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi.

“Den här veckan, på det första Globala Flyktingforumet, måste vi fokusera våra ansträngningar inför nästa decennium på att bygga på det vi lärt oss och förbinda oss att vidta åtgärder för att stödja flyktingar och samhällen. Det här forumet är en möjlighet att visa vårt kollektiva åtagande vad gäller det globala flyktingramverket och enas kring de globala målen för hållbar utveckling, att inte lämna någon utanför.”

Global Compact on Refugees banar vägen för alla att ta ansvar och en aktiv roll, inklusive alla regeringsnivåer, den privata sektorn, utvecklingsorgan och finansinstitut, civilsamhället, religiösa grupper och flyktingarna själva.

Bidrag som forumet väntas enas runt inkluderar ekonomiskt, tekniskt och materiellt stöd; juridiska och politiska förändringar för att möjliggöra ökad integration av flyktingar i samhället; vidarebosättningsplatser och säker återvändo för flyktingar som en del av lösningen.

“Vi behöver mer hjälp,” sa Joelle Hangi från Demokratiska Republiken Kongo, som är en av forumets sponsorer. “Det finns redan många exempel på samarbete – men med stigande flyktingantal behöver vi mer stöd, och fler regeringar, företag och samhällen måste dela på

ansvaret att hjälpa flyktingar. På så sätt kommer vi att återfå vår frihet och självständighet, och återgälda de som kommit till vår hjälp.”

De tre dagarna av diskussioner, speciella evenemang och dialog på hög nivå i Genève kommer att fokusera på sex nyckelområden: arrangemang för börde- och ansvarsfördelning; utbildning; jobb och försörjning; energi och infrastruktur; lösningar; och skyddskapacitet. Det kommer ges många möjligheter att dela initiativ och god praxis som visar hur Global Compact on Refugees kan göra skillnad.

Forumet kommer även att granska hur humanitära och utvecklingsinsatser kan komplettera varandra. Dessutom medverkar mer än 100 företag och stiftelser med löften kring jobb, ekonomi och övrigt stöd, som ett tecken på den alltmer viktiga roll som den privata sektorn spelar.

Program och mer information om det Globala Flyktingforumet och anknytande evenemang är tillgängliga här.

Foton och videomaterial från forumet är tillgängliga genom Refugees Media.

SLUT