Uttalande av Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie, om COVID-19-krisen

FN:s flyktingkommissarie manar till solidaritet och medkänsla nu mer än någonsin förr.

“Medan världen rustar för att bekämpa spridningen av COVID-19 vidtar många länder med rätta undantagsåtgärder genom att begränsa flygresor och rörelser över gränserna.

Och för många människor runt om i världen har vardagen stannat av, eller håller på att förändras på sätt som vi aldrig hade kunnat föreställa oss.

Men krig och förföljelse har inte upphört – och idag fortsätter människor världen över att fly från sina hem i sökandet efter säkerhet. Jag blir alltmer oroad över de åtgärder som vidtagits av vissa länder och som helt skulle kunna hindra rätten att söka asyl.

Alla stater måste under denna unika krissituation sköta sina gränser på de sätt de finner lämpligt. Men deras åtgärder bör inte leda till att vägar till asyl stängs eller att människor tvingas återvända till farliga situationer.

Det finns lösningar. Om hälsorisker identifieras kan hälsoundersökningar införas tillsammans med provtagning, karantän och andra åtgärder. Sådana åtgärder kommer att göra det möjligt för myndigheter att hantera ankomsten av asylsökande och flyktingar på ett säkert sätt, samtidigt som internationella normer för flyktingskydd som är utformade för att rädda liv beaktas.

Låt oss i dessa utmanande tider inte glömma bort dem som flyr undan krig och förföljelse. De behöver – vi behöver alla – solidaritet och medkänsla nu mer än någonsin förut.”