Observations by the UNHCR Representation for Northern Europe on the proposal to introduce in Sweden a list of safe countries of origin

“Uppenbart ogrundade asylansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer, Ds 2020:2”


© UNHCR

Detta dokument finns tillgängligt på Engelska på Refworld.