UNHCR: Hjälp till flyktingar under COVID-19-krisen

UNHCR vidtar en rad åtgärder i sin fältverksamhet för att hjälpa flyktningar under COVID-19-krisen.

Idag presenterade UNHCR, FN:s flyktingbyrå, en rad åtgärder som de vidtar i sin fältverksamhet för att bemöta den nuvarande krissituationen och förhindra ytterligare smittspridning.

”Jag är djupt bekymrad över den här pandemin av aldrig tidigare skådade mått och dess inverkan på flyktingar och deras värdsamhällen. COVID-19-krisen har redan haft betydande konsekvenser för vår verksamhet och tvingat oss att snabbt anpassa vårt sätt att arbeta. Vi gör allt vi kan för att hjälpa och skydda flyktingar under dessa svåra omständigheter,” sa Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie.

”Vår högsta prioritet i COVID-19-krisen är att säkerställa att de människor vi arbetar för omfattas av handlingsplaner och är korrekt informerade, medan vi kompletterar regeringarnas beredskap och insatser där det behövs”, tillade han.

Den 26 mars efterlyste UNHCR 255 miljoner dollar som en del av FN:s bredare uppmaning om finansiellt stöd, vilken fokuserar på vissa prioriterade länder som kommer att kräva specifika åtgärder.

Även om antalet rapporterade och bekräftade fall av COVID-19 bland flyktingar fortfarande är lågt, bor över 80 procent av världens flyktingar och nästan alla internflyktingar i länder med låg- till medelinkomst varav många har svagare hälso-, vatten- och sanitetssystem och behöver snabbt stöd.

Många flyktingar bor i tätbefolkade läger eller i fattigare stadsområden med otillräcklig vårdinfrastruktur samt vatten-, sanitets- och hygienanläggningar. Förebyggande arbete på dessa platser är av största vikt, konstaterade Grandi.

De åtgärder som UNHCR nu vidtar är bland annat att:

  • Förstärka vård- och hygiensystem och tjänster, bland annat genom att dela ut tvål och öka tillgången till vatten.
  • Stödja regeringar med förebyggande av smittspridning samt stöd till hälso- och sjukvård, bland annat genom att tillhandahålla medicinsk utrustning och material.
  • Dela ut skyddsmaterial och förnödenheter.
  • Erbjuda vägledning och faktabaserad information om förebyggande åtgärder.
  • Utöka sitt ekonomiska stöd för att mildra den negativa socioekonomiska effekten av COVID-19.
  • Förstärka övervakning och ingripanden för att säkerställa att tvångsförflyttade människors rättigheter respekteras.

I Bangladesh har utbildning påbörjats för personal som arbetar vid de sjukvårdsinrättningar som erbjuder vård för invånare i Rohingya-lägren, där cirka 850 000 flyktingar bor mycket tätt inpå varandra. Mer än 2 000 volontärer arbetar med samhällsledare och religiösa ledare för att sprida information om viktiga förebyggande åtgärder till flyktingarna. Detta arbete kompletteras med radioinslag, videor, affischer och informationsblad på ruáingga, burmesiska och bengaliska. Ytterligare åtgärder, inklusive att säkerställa att tvål och vatten är tillgängligt för alla och att öka antalet handtvättsstationer, pågår. Stöd för att bygga nya isolerings- och behandlingsanläggningar för flyktingar och det omgivande värdsamhället pågår också.

I Grekland har UNHCR intensifierat sitt stöd till myndigheterna för att utöka kapaciteten av vatten- och sanitetsanläggningar, leverera hygienartiklar och etablera och inreda medicinska inrättningar och utrymmen för screening, isolering och karantän. UNHCR underlättar också tillgången till korrekt information för asylsökande via hjälplinjer och tolkning och genom att mobilisera volontärer. UNHCR har uppmanat myndigheterna att utöka förflyttningar från de trånga mottagningscentrum på de grekiska öarna där 35 000 asylsökande vistas i anläggningar avsedda för färre än 6 000.

I Jordanien utförs temperaturkontroller vid ingången till flyktinglägren Zaatari och Azraq. Informationskampanjer pågår. Elförsörjningen har förbättrats och mataffärer har utökat sina öppettider för att underlätta social distansering.

Anläggningar för handtvätt och temperaturkontroll har också införts vid ingångar samt transitcentrum, mottagningscentraler och sjukvårdsinrättningar i läger/bosättningar i Etiopien och Uganda.

I Sudan har UNHCR levererat tvål till över 260 000 flyktingar, internflyktingar och medlemmar av värdsamhällen. UNHCR, andra FN-organ och hälsoministeriet driver en stor informationskampanj på flera språk. Cirka 15 000 SMS har skickats till urbana flyktingar som bor i Khartoum med information om viruset och vad man ska göra för att undvika smittspridning.

Förebyggande åtgärder har också införts i flyktingläger och platser med internflyktingar i DR Kongo och Burkina Faso. Bland annat har handtvättsstationer installerats, tvål och rengöringsprodukter har delats ut och kampanjer för att öka medvetenheten har genomförts med hjälp av affischer, informationsblad, radioinslag och samhällsnätverk.

I Brasilien har UNHCR och dess partners etablerat ett isoleringsområde i Boa Vista för eventuella misstänkta fall bland venezuelanska flyktingar och migranter och delar ut 1 000 hygienkit till de inhemska befolkningarna i Belem och Santarem.

UNHCR arbetar också med FN-partners för att hitta lösningar på de logistiska utmaningar som har uppstått till följd av minskad produktionskapacitet och gränsstängningar. Detta innefattar att utöka lokala och regionala upphandlingar och att organisera luftbroar. Över 100 ton medicinsk nödhjälp flögs nyligen till Tchad och Iran.

”Vi kommer att fortsätta att utöka vårt viktiga arbete på marken. Men för att göra det behöver vi snabba och icke-öronmärkta bidrag, inklusive till pågående humanitära operationer. Samordnat internationellt stöd ligger i vårt gemensamma intresse och är helt avgörande,” avslutade Grandi.

Se mer: