UNHCR: Sveriges stöd hjälper flyktingar runtom i världen mot coronaviruset

Sveriges regering är en av UNHCR:s största bidragsgivare och sedan länge en stark sponsor av det globala stödet till flyktingar.

Allteftersom länder runtom i världen vidtar olika åtgärder mot COVID-19 välkomnar UNHCR, FN:s flyktingorganisation, Sveriges värdefulla extrainsatta bidrag på 30 Mkr (3 miljoner USD) som stöd till UNHCR:s arbete för att skydda flyktingar från viruset och säkerställa att flyktingar och fördrivna personer runtom i världen inkluderas i beredskapsplaner.

Detta lägliga bidrag från Sverige ges utöver landets långvariga stöd som en av UNHCR:s största givare av icke-öronmärkta bidrag. Det svenska bidraget är en del av ett större insamling till FN:s bredare beredskap för att skydda några av världens mest utsatta människor från det hot som pandemin utgör.

Över 80 procent av världens flyktingbefolkning och nästan alla internflyktingar lever i länder med låg- till medelinkomst, varav många har sämre hälso-, vatten- och sanitetssystem och behöver brådskande stöd. Många flyktingar bor i tätbefolkade läger eller i fattigare stadsområden med otillräcklig infrastruktur för hälsa och begränsade vatten- och sanitetsanläggningar. Flexibla bidrag som detta från Sverige ger UNHCR möjlighet att utöka verksamheten på plats både med förebyggande och beredskapsåtgärder.

“Utöver Sveriges starka och långvariga stöd till UNHCR, som hjälper oss att skydda och förbättra livet för fördrivna människor runtom i världen, är vi mycket tacksamma för detta ytterligare bidrag i dessa utmanande tider av COVID-19”, säger Henrik M. Nordentoft, UNHCR:s representant i Nordeuropa.

Tillsammans med partners arbetar UNHCR med att t.ex. stärka hälso- och sanitetssystem och -tjänster, distribuera tvål och rent vatten, stödja regeringar i utvecklandet av inkluderande beredskapsplaner, tillhandahålla medicinsk utrustning och material, distribuera skydd och grundläggande förnödenheter, genomföra informationskampanjer och kampanjer för att öka medvetenheten, utöka kontantstöd samt stärka övervakningen för att säkerställa att flyktingars och fördrivna personers rättigheter respekteras.

Medan arbetet mot den globala pandemin intensifieras fortsätter UNHCR att leverera akut stöd och skydd till flyktingar och fördrivna personer runtom i världen, och FN:s flyktingkommissarie har riktat en stark vädjan till det internationella samfundet om att inte glömma det livsviktiga stöd som krävs för att tillgodose de kontinuerliga behoven hos de drygt 70 miljoner människor som har flytt från krig, konflikt och förföljelse.