Sida ger 138 miljoner till flyktingsituationer världen över

FN:s flyktingorgan UNHCR har tagit emot ett betydande bidrag på 138 miljoner kronor från Sida för sitt arbete med flyktingar och internflyktingar världen över.

Dominique*, who was raped by insurgents, sits in the small room where she is sheltering with a local host family in Kanteba village, Katanga Province, DRC.
© Refugee woman sits in room

25 June 2015, av Lisa van Hogerlinden, UNHCR Stockholm.

FN:s flyktingorgan UNHCR har tagit emot ett betydande bidrag på 138 miljoner kronor från Sida för sitt arbete med flyktingar och internflyktingar världen över. Bidraget går främst till flyktingsituationerna i Afrika, inklusive de akuta flyktingkriserna i och kring Sydsudan och Centralafrikanska republiken.

Fler än 50 miljoner människor är på flykt i världen för första gången sedan andra världskriget och omvärldens stöd är viktigare än någonsin.

“Sverige visar stor solidaritet med människor på flykt genom sitt generösa bidrag som kommer att rädda liv och hjälpa flyktingar bygga en ny framtid,” säger Karolina Lindholm Billing, UNHCR:s biträdande regionchef för Nordeuropa.

Sida fokuserar i sitt stöd på både akuta insatser i humanitära kriser och på hållbara lösningar i långvariga flyktingsituationer. Den största delen går till de utdragna och komplexa flyktingsituationerna på Afrikas horn, i Kenya och Tchad, flyktingkriserna i och kring Mali, och Demokratiska republiken Kongo, samt UNHCR:s arbete i Jemen och Pakistan. I Pakistan pågår den mest långdragna flyktingsituationen i världen, och Pakistan är också det land som har tagit emot flest flyktingar. I slutet av 2013 fanns där 1,6 miljoner flyktingar, de flesta från Afghanistan, vissa flydde landet för mer än 30 år sen.

20 miljoner kronor av Sidas donation är avsatt för de svåra flyktingkriserna i Centralafrikanska republiken och Sydsudan. Vid årsskiftet blossade våldsamma konflikter upp igen i båda länderna, vilket har lett till att sammanlagt 2,2 miljoner människor har tvingats fly för sina liv. Många är extremt undernärda, sjuka och allvarligt traumatiserade av det brutala våldet. Situationen är mest kritisk för barn under fem, äldre och gravida kvinnor. UNHCR och partners bistår med akut nödhjälp, såsom vatten, mat, boende, och sjukvård, men insatserna räcker inte. Båda kriser är mycket underfinansierade och Sidas stöd kommer att ha livsavgörande betydelse för många människor.

Sidas stöd ska även bidra till UNHCR:s arbete mot sexuellt och könsrelaterat våld.

Sverige är en av UNHCR:s viktigaste partners, gällande både flyktingmottagande och genom Sveriges stora bidrag till UNHCR. Sveriges stöd uppgår hittills i år till 768,5 miljoner kronor (117,2 miljoner US dollar).

Under 2013 var Sverige UNHCR:s femte största bidrags25givare med ett bidrag på 800 miljoner kronor (121,3 miljoner US dollar). Sverige var dessutom UNHCR:s största bidragsgivare av så kallade oöronmärkta bidrag – 532 miljoner kronor gick till UNHCR:s globala budget så UNHCR kunde använda pengarna där behoven är som störst, såsom Syrienkrisen.

UNHCR finansieras nästan helt av frivilliga bidrag, främst från stater.