'
;

Det här gör vi

UNHCR arbetar för att skydda och hjälpa flyktingar överallt.

Vår strävan är att säkerställa allas rätt att söka asyl och att finna en säker fristad i en annan stat, med möjlighet att så småningom återvända hem, integreras eller flytta till ett annat land.

När människor tvingas på flykt ger vi dem livsavgörande akut stöd i form av rent vatten, sanitet och sjukvård samt tak över huvudet, filtar, husgeråd och ibland mat. Vi anordnar även transport och stödpaket för människor som vill återvända hem, samt inkomstskapande projekt för dem som flyttar vidare.