'
;

Boende

Skydd är en vital överlevnadsfaktor i kristider eller vid fördrivning. Det är också en nyckelfaktor för återställande av personlig säkerhet, självständighet och värdighet.

Ett av kärnuppdragen i UNHCR:s skyddsverksamhet är att garantera tillgång till adekvat skydd vid humanitära nödlägen. Vi tillhandahåller tält, distribuerar plastpresenningar och utvecklar strategier för nödlägen, verktyg och riktlinjer. Vi påskyndar hjälpinsatser och återställer en känsla av hem och trygghet för människor när de behöver det som mest.

I stadsmiljöer delar många flyktingar härbärge eller bor i icke-funktionella offentliga byggnader, samlingslokaler, slumområden och på tillfälligt upprättade boplatser. Förhållandena är ofta undermåliga och oacceptabla, och det innebär stora utmaningar att tillhandahålla skydd. På landsbygden är det vanligt att skydd och humanitär hjälp erbjuds i form av flyktingläger.

Över 2,6 miljoner flyktingar lever för närvarande i läger världen över och har varit fördrivna från sin hemort i mer än fem år, vissa under mer än en generation. Medan läger kan vara praktiska, särskilt vid nödsituationer, medför lägervistelse en rad problem, inklusive hjälpberoende och isolering. Under kalla nätter eller varma eftermiddagar kan vår hjälp innebära skillnaden mellan liv och död. Utöver distribution av tält från våra tre center i Dubai, Köpenhamn och Durban tillhandahåller UNHCR också material så som plastpresenningar och mattor som kan användas för att iordningställa ett enkelt skydd. För mer långvariga situationer bekostar vi dessutom anpassning av allmänna skyddsutrymmen eller uppförande av nya hem, och förser de fördrivna med de byggnadsmaterial som de behöver för att själva bygga ett hem enligt planer för självhjälp. UNHCR är en av ledarna för Global Shelter Cluster tillsammans med Internationella rödakors- och röda halvmånefederationen (IFRC). Medan IFRC sköter ledarskapet för situationer med naturkatastrofer, leder vi teamet rörande fördrivning orsakad av konflikter. Tillsammans hjälper vi hela generationer att finna sig ett hem igen.