Select a language for our global site:

Select a country site:
 
'
;

Alternativ till läger

För många människor framkallar ordet flyktingar bilden av långa rader av tält eller liknande skydd i läger, där de flesta boende lever på bistånd. Vår uppfattning är dock att läger ska vara undantaget och endast en tillfällig åtgärd för människor som tvingats fly från sina hem.

Det finns många alternativ och de påverkas av sådana faktorer som kultur, lagstiftning och nationell politik. Flyktingar kan bo på mark eller bostäder som de hyr, äger eller bebor informellt, eller de kan vara inhysta hos en värdfamilj. Sådana alternativ gör det oftast möjligt för flyktingarna att uträtta sina fri- och rättigheter, fatta meningsfulla beslut om sådant som rör deras liv, bidra till samhället samt leva med större värdighet och oberoende.

Om läger är oundvikligt ska invånarna vara länkade till värdsamhällena och ha åtkomst till den lokala ekonomin, infrastrukturen och tjänstesystemen. På så sätt kan man garantera att de endast behöver begränsat humanitärt stöd.

UNHCR inser att om man gör det möjligt för flyktingar att leva som en del av samhället på laglig väg, i frid och utan att trakasseras – i städer eller på landsbygden – kan de ta eget ansvar för sina liv och samhällen. Flyktingar medför egna kunskaper, talang och tillgångar som kan gynna de samhällen de lever i. De har även ståndaktighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Flyktingar som bibehåller sin anda av oberoende, använder sina kunskaper och får möjlighet att försörja sig kommer att återhämta sig bättre och vara bättre rustade för framtida utmaningar.

Relaterat