'
;

Lösningar

Vi arbetar hårt för att skydda och bistå flyktingar men vårt främsta mål är att hitta lösningar som gör det möjligt för dem att bygga upp sina liv igen.

En viktig del av vårt arbete är att hitta lösningar som gör det möjligt för flyktingar att leva ett värdigt liv i fred. Det kan handla om frivilligt återvändande, vidarebosättning och integration.

För dem som inte kan återvända, antingen på grund av fortsatt konflikt, krig eller förföljelse, är vidarebosättning i ett annat land ett alternativ. För att underlätta denna process erbjuder vi kulturell orientering, språk- och yrkesutbildning, samt tillgång till utbildning och sysselsättning. Av de 14,4 miljoner flyktingar som berör UNHCR runt om i världen är dock mindre än en procent aktuella för vidarebosättning.

Ett annat alternativ för dem som inte kan återvända hem är integration i värdlandet. Detta är ofta en komplicerad process som ställer stora krav på både den enskilde och på värdsamhället. Men det har också sina fördelar och gör att flyktingar kan bidra socialt och ekonomiskt. Under det senaste årtiondet har 1,1 miljoner flyktingar i världen blivit medborgare i sitt asylland.