'
;

Vidarebosättning

"Jag har rest två gånger tidigare i mitt liv, men dem två senaste gångerna flydde vi. Denna gången kommer jag att leva ett nytt liv."

Integrationen av flyktingar är en mångfacetterad process som kräver insatser från alla berörda parter, för flyktingars del bland annat en beredskap att anpassa sig till värdsamhället utan att behöva avstå från sin egen kulturella identitet, och en motsvarande beredskap hos värdsamhällen och offentliga institutioner för att välkomna flyktingar och möta behoven hos en blandad befolkning.

1951 års konvention(??) och dess protokoll från 1967 lägger stor vikt vid integrationen av flyktingar. 1951 års konvention räknar upp sociala och ekonomiska rättigheter som syftar till att underlätta integration och i artikel 34 uppmanar stater att underlätta ”assimileringen och naturaliseringen” av flyktingar.