Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Den representationen, UNHCR Nordeuropa, övervakar svenska lagar, praxis och policies som påverkar dem som faller under UNHCR:s mandat. Vi bedriver påverkansarbete både formellt och informellt. I de fall där UNHCR ser juridiska betänkligheter kan den regionala representationen ingripa som rättsligt rådgivande och när man beslutar att bedriva opinionsbildning eller lämna in ett rättsligt ingripande, ger UNHCR företräde för fall och teman som faller inom UNHCR:s strategiska prioriteringar. Asylansökningar registreras och bedöms av det svenska Migrationsverket. Avslag kan överklagas och återföras till någon av migrationsdomstolarna som faller under förvaltningsdomstolar i Sverige och slutliga överklaganden prövas av Migrationsöverdomstolen i fall där det finns rättsliga frågor med prejudicerande värde. Migrationsverket är också ansvarigt för mottagandet av asylsökande och för deras boende medan kommunerna ansvarar för att ge boende till ensamkommande eller ensamma barn. I Sverige regleras asylansökningar och mottagandet av asylsökande av:

Relevant är också:

Sverige har även fört in viktiga bestämmelser från Europeiska unionen (EU) i den svenska lagstiftningen och genomför för närvarande EU:s asylpaket som antogs i juni 2013. Den representationen, UNHCR Nordeuropa, fokuserar också på opinionsbildning för att främja utvecklingen och genomförandet av barnvänliga asyl- och migrationsförfaranden, där principen om barnets bästa alltid används i bedömningen.