'
;

Skyddssamarbete

UNHCR har upprättat partnerskap med många olika aktörer för att hantera viktiga frågor som har att göra med skydd av flyktingar, återanpassning och insatser. För att utföra vårt mandat på ett effektivt sätt arbetar UNHCR med både genomförandepartners och operativa partners.

Genomförandepartners finansieras av UNHCR. Institutioner som inte tar emot medel från oss, men som spelar en avgörande roll för flyktingsinsatser, kallas operativa partners. En aspekt av partnerskapsprocessen är Reach Out-programmet som etablerades 1987 när vårt skyddsmandat stod inför allvarliga utmaningar. Efter 11 september-attackerna i USA har behovet av att skydda och försvara flyktingar och asylsökande blivit ännu viktigare p.g.a. det rådande fientliga klimatet mot människor som tvingas lämna sin hembygd.