Krisen i Venezuela

Människor fortsätter att lämna Venezuela för att fly undan våld, osäkerhet och hot, samt brist på mat, läkemedel och andra nödvändigheter. Över 4 miljoner venezuelaner bor idag utomlands, varav de flesta av dem i länder i Latinamerika och Karibien. Det är den största massflykten i regionens moderna historia.

Den pågående politiska, människorättsliga och socioekonomiska utvecklingen i Venezuela tvingar allt fler barn, kvinnor och män att fly till grannländer och länder ännu längre bort. Många anländer rädda, trötta och i ett trängande behov av hjälp.

Över 4 miljoner flyktingar och migranter från Venezuela över hela världen (myndighetsstatistik)

464 229 asylsökanden från Venezuela över hela världen (myndighetsstatistik)

Ca 1,8 miljoner människor lever under andra legala vistelseformer i Nord- och Sydamerika  (myndighetsstatistik)

Mer uppgifter om Venezuela från UNHCR:s dataportal

Läget i Venezuela

Venezuela har tidigare varit ett värdland för tusentals flyktingar från regionen och andra delar av världen. Idag fortsätter dock antalet venezuelaner som tvingas lämna sina hem att öka, och en stor del av dem är i behov av internationellt skydd. Över 4 miljoner venezuelaner har hittills lämnat landet, enligt uppgifter från regeringar som tar emot dem, vilket gör detta till en av de största flyktingkriserna i modern tid.

Det har skett en ökning på 8 000 % i antalet venezuelaner som söker flyktingstatus i hela världen sedan 2014, främst i Nord- och Sydamerika.

Många venezuelaner som uppfyller kriterierna registrerar sig inte som asylsökanden, utan väljer istället alternativa uppehållstillstånd som är enklare och snabbare att erhålla, och som erbjuder möjligheter till arbete, studier och sociala tjänster.

Men hundratusentals venezuelaner lever utan dokumentation eller tillåtelse att stanna kvar i närliggande länder, och saknar därför garanterad tillgång till grundläggande rättigheter. Detta gör dem särskilt utsatta för arbetskraftsutnyttjande och sexuellt utnyttjande, människohandel, våld, diskriminering och främlingsfientlighet.

Större delen av flyktingar och migranter från Venezuela som anländer till grannländer är barnfamiljer, gravida, äldre och funktionshindrade. Eftersom de ofta tvingas ta olagliga rutter för att komma i säkerhet kan de falla offer för smugglare, människohandlare och olika väpnade grupper. Fler familjer anländer med allt färre resurser och är i akut behov av identitetsdokument, skydd, bostad, mat och läkemedel.

Värdländer och värdsamhällen i Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexiko, Panama, Peru och södra Karibien har välkomnat dem på ett generöst sätt, men de är överbelastade och en del närmar sig sin bristningspunkt.

 

“Vi har vandrat i 11 dagar och tvingades sova utomhus. Vi for eftersom de hotade med att döda oss. Min bror dödades… De dödade nästan mig.”

–Ana, venezuelansk kvinna i Ecuador

 

Vad gör UNHCR för att hjälpa till?

UNHCR har utökat sin insats i hela regionen och har ett nära samarbete med värdregeringar och samarbetspartners, särskilt IOM, för att stödja ett samordnat system för venezuelanska flyktingars och migranters behov.

Vi har särskilt förstärkt vår närvaro längs viktiga gränser för att begränsa risker i så stor utsträckning som möjligt, särskilt beträffande åtkomst till territorium, människohandel, exploatering och för att identifiera människor som behöver särskilt skydd och särskilda tjänster, som till exempel ensamkommande och separerade barn samt gravida kvinnor. UNHCR erbjuder även hjälp och juridisk rådgivning vid ankomsten, distribuerar dricksvatten och delar ut första hjälpen-lådor till kvinnor och barn vid gränsområden. Våra team erbjuder även kontantstöd för de mest utsatta venezuelanerna.

UNHCR hjälper även regeringar i Aruba, Brasilien, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Peru samt Trinidad och Tobago med registreringsprocessen. I Peru har antalet asylsökanden från Venezuela mer än femdubblats, från 33 100 under 2017 till 190 500 under 2018. I Brasilien ansökte 61 600 om asyl, en ökning från 17 900 som registrerades 2017.

I hela regionen hjälper UNHCR regeringar att erbjuda nödbostäder för venezuelaner som anländer till grannländer och större städer. I Brasilien hjälper vi till med områdesplanering, tält, nödhjälpsartiklar, dricksvattenfontäner, biometrisk registering, mobilisering av samhället, spridning av information och områdesförvaltning. Hittills har 13 tillfälliga bostäder öppnat i Boa Vista och Pacaraima för över 6 000 venezuelaner. I Maicao, Colombia, öppnade ett tillfälligt mottagningscenter i mars 2019 på begäran av nationella och lokala myndigheter, med en inledande kapacitet att ta emot 350 individer. UNHCR har även skapat barnvänliga utrymmen och platser där mödrar kan amma vid gränsövergångar.

 

“Det tog oss över sju dagar att nå Peru. Mot slutet hade vi inget att äta. Vi försökte spara allt vi hade för vår son, men han genomled också 24 timmar utan en enda tugga. Han är bara tre år gammal.”

– Gerardo, pappa från Venezuela i Peru

 

Rapporter och relevanta länkar (på engelska):