UNHCR:s remissvar på migrationskommitténs lagförslag

UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna har lämnat sitt remissvar till Sveriges regering gällande förslagen till lagändringar som presenterats i betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54). 

Betänkandet är grunden till ett nytt lagförslag som planeras att lämnas till riksdagen under våren 2021.  

I sitt remissvar lyfter UNHCR frågan gällande längden uppehållstillstånd och förlängning, tillgång till familjeåterförening för flyktingar och alternativt skyddsbehövande, och situationen för barn som föds som statslösa i Sverige. 

UNHCR:s remissvar finns att läsa på Refworld. 

Page 2 of 2