På flykt i Europa

Förföljelse, konflikt och fattigdom tvingade över 1 miljon människor att fly till Europa 2015. Många riskerade livet under den farofyllda resan, i sökandet efter en säker plats för dem själva och familjen. Hälften av de som korsade Medelhavet 2015 var syrier på flykt från kriget i hemlandet.

 

Donera

Mer än

647 000 Uppskattat antal rohingyaflyktingar som flytt till Bangladesh sedan den 25 augusti 2017

Per den 7 januari 2018, enligt UNHCR:s familjeräkning

”Jag kan äntligen andas igen… Vi drunkade nästan i havet mellan Turkiet och Grekland.”

– Aya, syrisk flykting i München

Den pågående konflikten och våldet i Syrien, Irak och andra delar av världen skapar stora mängder internflyktingar och flyktingar som söker säkerhet utanför närområdet. En ökad brist på legala flyktvägar gör att många människor på flykt undan förföljelse har mycket små valmöjligheter, inklusive alla de som försöker återförenas med familjemedlemmar i Europa. Under 2015 och de första månaderna av 2016 nådde nästan 1,2 miljoner flyktingar och migranter Europas kuster, de flesta på flykt undan konflikter och förföljelse. Många förlorade livet eller såg sina närmaste omkomma i havet under försöken att nå tryggheten. Ett ökande antal familjer, kvinnor och ensamma barn genomlider farliga resor genom flera länder, och de uttnyttjas ofta av människosmugglare.

”Den enkla sanningen är att flyktingar inte skulle riskera livet med så farliga resor om de kunde få ett drägligt liv där de är.”

– Melissa Flemming, UNHCR

 

Vad gör UNHCR för att hjälpa?

För att möta denna nödsituation mobiliserade UNHCR resurser och över 600 personal på 20 olika platser för att ge livräddande hjälp och skydd. Detta inkluderar tillhandahållande av humanitärt bistånd, insatser för att förbättra boende och skydd under vintermånaderna, en etablerad närvaro 24/7 vid alla länders ankomstpunkter och vid ett antal gränsövergångar för att säkerställa kontinuerlig skyddsövervakning och hjälpande interventioner, insatser för att återförena splittrade familjer, identifiering av personer med särskilda behov, inklusive separerade och ensamkommande barn, och hjälp att hitta rätt instanser. UNHCR har också uppmanat europeiska stater och andra att agera kollektivt med ansvar och solidaritet, i linje med deras internationella förpliktelser.

När gränserna stängdes i de västra Balkanländerna i början av mars började UNHCR omedelbart överföra resurser för att öka mottagningskapaciteten och verksamheten till de mer än 55 000 asylsökande och flyktingar som nu finns i Grekland, som stöd för de grekiska myndigheterna.

Tillsammans, och med ditt stöd, kan vi ge miljontals människor den hjälp de så desperat behöver.