Rohingyer i akut nöd

Rohingyaflyktingar har i hisnande takt flytt våldet i Myanmar – och antalet flyktingar fortsätter att öka.

De går dagar i sträck genom djungel och berg, eller riskerar farliga sjöresor över Bengaliska viken. De kommer fram utmattade, hungriga och sjuka, och behöver internationellt skydd och humanitärt bistånd.

Donera

Mer än

647 000 Uppskattat antal rohingyaflyktingar som flytt till Bangladesh sedan den 25 augusti 2017

 

Per den 7 januari 2018, enligt UNHCR:s familjeräkning

Rohingyerna är en statslös muslimsk minoritet i Myanmar. Den senaste massflykten började den 25 augusti 2017, då våld utbröt i delstaten Rakhine i Myanmar. Den stora majoriteten rohingyaflyktingar som når Bangladesh är kvinnor och barn, däribland nyfödda. Dessutom finns många äldre som behöver extra hjälp och skydd.

De två befintliga flyktinglägren i Kutupalong och Nayapara, som inrättades på 90-talet, var redan före de senaste flyktingströmmarna hem för över 33 000 rohingyaflyktingar. Lägerbefolkningen uppskattas ha stigit till cirka 77 000 människor, långt utöver den befintliga kapaciteten, och många nyanlända tas om hand av flyktingfamiljer i lägren eller inkvarteras i skolor, gemensamma samlingslokaler och andra täckta strukturer.

“De brände ned vårt hus, sköt mot oss så vi var tvungna att fly.Vi vandrade genom djungeln i tre dagar.”

– Mohammed, som flytt till Bangladesh med sin familj på sju personer, inräknat ett spädbarn som föddes på vägen

Största delen av de nyanlända flyktingarna lever nu utanför lägren, i provisoriska bosättningar och tillfälliga skydd – vilka ofta inte är mer än en presenning som spänts upp på bambukäppar. Infrastrukturen och tjänsterna är överbelastade. Ytterligare flyktingar anländer i extremt dåligt skick. Vi samarbetar med Bangladeshs regering och andra myndigheter för att identifiera lämpliga utrymmen för att inrymma de nyanlända flyktingarna.

Eftersom fler och fler flyktingar anländer dagligen råder det akut behov av nödinkvartering och utrymme, samt filtar och annat stöd. För att minska risken för vatten- och luftburna sjukdomar, behöver flyktingarna och värdsamhällena omedelbar tillgång till rent vatten, hälso- och sjukvård samt andra förnödenheter. Gravida kvinnor, småbarn och äldre är särskilt utsatta.

Vad gör Förenta nationernas flyktingkommissariat (UNHCR) för att hjälpa till?

 UNHCR leder räddningsaktionen i de två lägren, Kutupalong och Nayapara, där vi i nära samarbete med olika parter och myndigheter bistår rohingyaflyktingar med livräddande insatser och skydd.

Vi tillhandahåller akuthem i många utformningar, med allt från konstruktioner av plastplåt till tillfälliga bambuhus och gemensamma byggnader, såsom skolor, som används som skydd.

Vi distribuerar även filtar, köksutrustning, dunkar, sollampor, sovmattor och myggnät. Den 13 september anlände UNHCR:s första nödflygningar med 3 500 biståndsartiklar och 1 700 familjetält i Dhaka – tillräckligt för att uppfylla 25 000 flyktingars omedelbara behov. Ytterligare flygningar planeras.

Vi fortsätter att identifiera de mest utsatta bland de nyanlända, såsom ensamkommande barn, gravida kvinnor, äldre och människor med funktionsnedsättningar. Vår skyddspersonal arbetar för att skapa barnvänliga utrymmen och för att förebygga sexuellt och könsbaserat våld.

UNHCR står i akut behov av uppskattningsvis 30 miljoner amerikanska dollar för att kunna besvara den pågående krisen i Bangladesh, som redan upplevt förödande översvämningar före flyktingtillströmningen. Av detta belopp behövs 6 miljoner amerikanska dollar omedelbart för inkvartering och grundläggande förnödenheter för rohingyaflyktingarna. Mycket mer behöver göras för att möta de akuta behoven hos barn, kvinnor och män som flyr konfliktområden.